metodinis renginys vaiku kalbiniu gebejimu ugdymas ivairioje veikloje2023 m gegužės 25 d. Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ vyko metodinis renginys ,,Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas įvairioje veikloje“. Jį vedė įstaigos logopedė Diana Jarutienė ir meninio ugdymo mokytoja Lina Barkauskienė.  Renginyje dalyvavo Klaipėdos rajono logopedai ir specialieji pedagogai, metodinio specialiųjų pedagogų būrelio kuratorė,  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė.

Klaipėdos rajono Švietimo centro metodininkė Nomeda Skliuderienė. Renginio metu vyko atvira veikla ,,Katytės nuotykiai“, kurioje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Ančiukai“ ugdytiniai.  Veiklos metu vaikai turėjo galimybę lavinti ritmikos ir girdimojo dėmesio įgūdžius grodami būgnais, plėtojo savo kalbinius gebėjimus, mokydamiesi įvairių garsažodžių, skiemenuočių. Atliko pūtimo pratimus su logopedės pagamintomis priemonėmis. Aktyviai judėjo pagal muziką, mankštinosi. Lavino savo vikrumą, kūno koordinaciją įveikdami iš virvės padarytą labirintą ir lįsdami pro tunelį ,,pelytės urvelį“. Buvo sukurta gera emocinė atmosfera, vaikai patyrė daug teigiamų emocijų. Po veiklos logopedė pasidalino savo įžvalgomis apie vaikų kalbinių gebėjimų galimybes, būdus ir metodus įvairioje veikloje. Pasibaigus metodiniam renginiui  įvyko ataskaitinis metodinio būrelio pasitarimas, kurio metu buvo aptarti nuveikti metų darbai.

Daugiau nuotraukų rasite čia https://www.facebook.com/krsc.lt/posts/pfbid02ZM4bZBD4u3mEtLuWg8FbwURV7yx81PAK5ZAjcBwPDEP2PkpwzM1V8KKrgqz4n5wyl

Diana Jarutienė, Klaipėdos rajono specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

https://www.facebook.com/krsc.lt/posts/pfbid02ZM4bZBD4u3mEtLuWg8FbwURV7yx81PAK5ZAjcBwPDEP2PkpwzM1V8KKrgqz4n5wyl