mokytoju pamaina turime uzsiauginti patysAteitis – mokyklos Mokytojo rankose. Tai didžio  prancūzų rašytojo V. Hugo žodžiai, kurie aktualūs atskirais žmonijos vystymosi tarpsniais. Visų Žmonijos pasiekimų pagrindą padeda mokytojas. Mokytojui už suteiktas žinias dėkingas ir mokslų daktaras, ir architektas, ir gydytojas, ir kiekvienas žmogus. Kas atsitiko, kad šią garbingą ir profesiją renkasi vis mažiau abiturientų? Kas padėtų atvesti jaunus žmones į mokyklą, kur jie dalintųsi žiniomis ir sudomintų  vaikus bei skatintų juos siekti rezultatų?

 Vienas iš savivaldybės siekių – Klaipėdos rajono pedagogų rengimo, perkvalifikavimo, jaunųjų pedagogų pritraukimo ir mokytojo profesijos prestižo didinimas.

Ši užduotis buvo patikėta Klaipėdos rajono švietimo centrui.  Pirmieji žingsniai jau žengti. Praėjusių mokslo metų pradžioje įsteigtas Jaunųjų pedagogų klubas (JPK). Jo narėmis tapo: Aurelija Niklovaitė,   Emilija Kataržytė, Irma Zalepugaitė, Živilė Dargytė, Akvilė Valskytė, Izabelė Kurpeikytė, Gabrielė Zajančauskaitė iš Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos ir Benita Budrytė iš Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos. Sukurta JPK emblema, aptartos veiklos ir surasti mentoriai. Nuoširdi padėka Vaivoryštės‘‘ gimnazijos mokytojams mentoriams: lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Rasai Rusteikienei, biologijos mokytojai metodininkei Raimondai Kundrotienei, anglų kalbos mokytojai metodininkei Ingai Ulonienei, etikos mokytojai Giedrei Jakaitei, Veiviržėnų  J. Šaulio gimnazijos dailės mokytojai metodininkei Alvai Giržadienei, Gargždų lopšelio darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ logopedei metodininkei Jurgai Lukauskienei bei ikimokyklinio ugdymo mokytojai Editai Jančauskienei, kurios  savanorystės pagrindais skyrė savo brangų laiką ir savo darbo pavyzdžiu prisidėjo prie mokytojo profesijos populiarinimo ir jo prestižo didinimo.

Minėtos mokinės – JPK narės – aktyviai   dalyvavo veiklose, kurios padėjo iš arčiau pažinti mokytojo profesiją. Pradžioje gimnazistės tik stebėjo mokytojų veiklas, vėliau pačios įsitraukė į jas – ruošė pamokų medžiagą ir užduotis, bandė sukurti pamokos planą, taisyti mokinių darbus ir net pabandė pačios vesti pamokas bei užsiėmimus.  Logopedijos studijomis susidomėjusios merginos paruošė priemones Pasaulinės Dauno sindromo dienos paminėjimui ir  susipažino su dokumentacija, kuri naudojama logopedo darbe.

JPK narės vieningai teigė, kad ši patirtis labai naudinga ir padėjo apsispręsti pasirenkant savo tolimesnes studijas. ,,Pasimatavusios ‘‘ mokytojo profesiją, suprato, kad darbas nėra lengvas, tačiau įdomus, o teigiamos emocijos bendraujant su vaikas daug ką atperka.

 Iš nedidelio būrelio (devynių JPK narių) net keturios pasirinko studijuoti pedagoginės krypties studijas:  dailės ir biologijos pedagogikos bei logopedijos.

Pavasarį, gegužės 17 – 18 dienomis, rajono gimnazijų mokiniams buvo organizuota motyvacinė Whatansu stovykla Molėtų rajone. Pagrindinis stovyklos tikslas – suteikti mokiniams galimybę geriau pažinti save, atlikti  įvairias užduotis ir įsivertinti savo tinkamumą būti mokytoju. Dešimt gimnazistų dalyvavo šioje stovykloje, kurią finansavo Klaipėdos rajono savivaldybė. Motyvacinėje stovykloje užmegsti ryšiai su Kauno rajono švietimo centro JPK. Kauniečiai jau turi klubo veiklos dvejų metų patirtį, todėl susitarta dėl bendrų veiklų 2023 – 2024 m. m.

 Tikėtina, kad  šiais mokslo metais į  JPK veiklas įsitrauks dar daugiau gimnazistų, o į  mokytojų mentorių komandų veiklas įsitrauks daugiau rajono gimnazijų mokytojų. JPK narių gausinimui galėtų padėti kryptinga mokyklos karjeros specialistų veikla, gražus rajono Metų mokytojų klubo narių pavyzdys.