vadovu edukacine isvykaSpalio 19–20 dienomis Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai ugdymui, taip pat savivaldybės Švietimo skyriaus specialistai turėjo unikalią galimybę dalyvauti seminare-edukacinėje išvykoje „Mokytojo profesinio augimo sistemos kūrimas mokykloje. Inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme“. Šis renginys buvo dalis tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklų vadovų profesinių kompetencijų tobulinimas“.

Pirmąją edukacinės išvykos dieną dalyviai svečiavosi Šiaulių Salduvės progimnazijoje, kur klausėsi dr. Natalijos Kaunickienės, progimnazijos direktorės, pranešimo tema „Asmeninio profesinio tobulėjimo sistemos mokykloje kūrimas: mokytojų profesinio augimo patirtys“. Direktorė, pabrėždama mokytojo asmeninio tobulėjimo svarbą ir praktinės patirties „kolega kolegai“ dalinimosi reikšmę profesinėje veikloje, pateikė savo patirtį ir žinias apie tai, kaip sėkmingai kurti mokytojų profesinio augimo sistemas mokykloje. Pranešėja, atskleisdama mokytojų profesinio asmeninio tobulėjimo ypatumus, pabrėžė ne tik būtiną tobulėjimą savo kasdienėje veikloje, tikslingai stebint ir analizuojant poveikio rezultatus, individualų mokymąsi ir kolegialų bendradarbiavimą, ugdomąjį konsultavimąsi, kolegų veiklos stebėjimą ir analitinius pokalbius, bet taip pat išryškino sistemingos veiklos ir rezultatų refleksijos svarbą.

Antroji diena buvo skirta apsilankymui Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centre, kur vadovai turėjo progą susipažinti su inovatyvių mokymo(si) metodų taikymu formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Čia vyko seminaras „Formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermė: Panevėžio miesto patirtys, panaudojant STEAM ir RoboLabas galimybes“, kurį vedė Asta Malčiauskienė, Panevėžio švietimo centro direktorė. Direktorė, supažindindama seminaro dalyvius su STEAM ugdymo modelio ir RoboLabas veiklomis, pabrėžė ne tik projektinių lėšų, bet ir savivaldybės indėlį į chemijos ir biologijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos ir IT bei dirbtinio intelekto laboratorijų sukūrimą ir šios infrastruktūros išlaikymą. Pranešėja taip pat atskleidė bendradarbiavimo su verslo organizacijomis svarbą, formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermę, ne tik siekiant plėtoti gamtamokslinę, robotikos ir inžinerinio ugdymo kryptis, bet ir atliepti miesto bei verslo prioritetinius tikslus, susijusius su inžinerijos ir technologijų vystymu.

Ši edukacinė išvyka buvo puiki proga švietimo įstaigų vadovams ne tik gilinti savo žinias ir įgūdžius, bet ir dalintis gerąja patirtimi, užmegzti naujus kontaktus bei įkvėpti vieni kitus tolesniam profesiniam tobulėjimui.

Daugiau nuotraukų rasite čia: https://www.facebook.com/krsc.lt/posts/pfbid0bu88XYtYK8UpFHiq5FruL4uoPN8m5UVWYjTKVRYXQTeMkmFCpkyJ6goCajLG4kbjl

Švietimo centro informacija

 

https://www.facebook.com/krsc.lt/posts/pfbid0bu88XYtYK8UpFHiq5FruL4uoPN8m5UVWYjTKVRYXQTeMkmFCpkyJ6goCajLG4kbjl