karjeros specialistu jungtinis pasitarimas sLapkričio 15 dieną įvyko Klaipėdos miesto ir rajono karjeros specialistų jungtinis pasitarimas. Jame „Klaipėda ID“ atstovai pateikė 2023 m. Klaipėdos regiono žmogiškųjų išteklių analizę. Remiantis „Klaipėda ID“ atliktais analizės duomenimis, per artimiausius dvejus metus Klaipėdos regione labiausiai trūks inžinierių, suvirintojų, logistikos specialistų, vairuotojų, programuotojų, nes didžiają dalį Klaipėdos ekonomikos sudaro ir ateityje sudarys gamybos ir logistikos sektoriai.

Pranešėjai pažymėjo, kad tik 35,17% Klaipėdos regiono abiturientų renkasi studijas Klaipėdos universitete arba kitose Klaipėdos profesinėse mokyklose. Buvo akcentuota, kad yra svarbu ieškoti priemonių, kaip pritraukti daugiau studijuojančių ir po studijų Klaipėdoje pasiliekančių absolventų. Prieita prie bendros išvados, kad karjeros specialistų bendradarbiavimas bei informacijos sklaida apie Klaipėdos aukštąsias ir profesines ugdymo įstaigas galėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo.

Karjeros specialistė Regina Saveljeva pristatė vieną iš metodų, padedančių mokiniui pažinti savo asmenines savybes.

Darbo grupėse aptartos svarbios temos, aktualių mokymų ir lektorių poreikis, metodinio būrelio renginiai, galimos konsultacijos ir bendros veiklos su socialiniais partneriais. Lapkričio 29 dieną planuojamas dar vienas susitikimas, kurio metu bus aptartos bendros Klaipėdos miesto ir rajono karjeros specialistų veiklos.

Dėkojame Klaipėdos metodinio būrelio pirmininkei Rasai Mantrimienei už sudarytas galimybes bendradarbiauti profesinio orientavimo srityje. Tikėtina, kad šis bendradarbiavimas bus abipusiai naudingas.