2014 m. vasario 19 d. Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokytoja metodininkė Vanda Majauskienė vedė seminarą „Mąstymo kultūros ugdymo mokyklų patirties taikymas pradinėse klasėse“ Klaipėdos rajono pradinių klasių mokytojams. Anot lektorės, šio laikmečio pokyčiai skatina iš naujo permąstyti, ko nori ir ko reikia šiandienos mokiniui.

Mokytoja supažindino seminaro dalyvius  su mąstymo kultūrą ugdančių mokyklų patirtimi ir ugdymo (si) įrankiais: mąstymo žemėlapiais, mąstymo  įpročių bei reflektyvių klausimų panaudojimo galimybėmis. Tikimasi, kad tai padės mokiniui geriau suprasti mokomąją medžiagą, skatins kūrybiškai mąstyti, ugdys pasitikėjimą ir labiau motyvuos. Nauji inovatyvūs metodai ne tik praturtina ugdymo procesą, bet ir padaro jį įdomesnį, efektyvesnį bei patrauklesnį.

FOTO: https://plus.google.com/photos/106655347167518913077/albums/5985040710596081153?authkey=COKM-bPjrY2SngE