Balandžio 2 dieną Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje vyko metodinė diena „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas pradiniame ugdyme“ Kelmės rajono pradinių klasių mokytojams. Pradinių klasių mokytojos Rima Smirnovienė, Giedrė Jucienė, Vaidutė Mažeikienė, Vilma Stonkienė, Ilona Stonienė, Virginija Milaknienė, Danutė Elena Raudienė, Danguolė Poškienė, Justina Monstavičienė, Jūratė Feigytė, Jolanta Gilvonauskienė ir anglų kalbos mokytoja Alma Jeriomenkienė vedė atviras pamokas, dalijosi patirtimi, kaip pamokoje taiko informacines kompiuterines technologijas, siekiant skatinti vaikų mokymosi motyvaciją.

Visiems, peržengusiems „Kranto“ slenkstį, plačiai atsiveria ir geologijos muziejaus „Gargždas“ durys. Čia apsilankiusius maloniai sutinka muziejaus įkūrėja mokytoja Sigita Ivanauskienė. Kad ir kiek kartų klausytumėt mokytojos Sigitos pasakojimų, kaskart vis tiek dar kažką naujo išgirstumėt, sužinotumėt.

Vėliau svečiams iš Kelmės muzikinį pasveikinimą skyrė pradinių klasių mokiniai, kuriuos ruošė muzikos mokytoja Rasa Linkienė. Žodį tarė ir mokyklos direktorius Egidijus Žiedas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Rankelienė skaitė pranešimą „Inovacijoms palankios mokyklos aplinkos kūrimas“. O pranešimą, kaip kurti testus, naudojantis Power Point programa, skaitė mokytoja Rasa Jeriomenkienė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Petrošienė žemiečiams pristatė, kaip „Krante“ vyksta tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas.

Tikimės, kad viešnagė neprailgo ir kolegos praleido laiką naudingai.

FOTO: https://plus.google.com/photos/106655347167518913077/albums/5999791423461473393

Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Rasa Jeriomenkienė