lions-questLIONS-QUEST Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymo programą naudoti  savo veikloje gali 7 ( Garrgždų „Kranto“ Priekulės I. Simonaitytės , Endriejavo vidurinės,  Dituvos, Vėžaičių ir Lapių pagrindinės mokyklos, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija)  Klaipėdos rajono mokyklos. Rajone jau yra 90 pedagogų , išklausiusių darbo su šia programa instruktažą ir  turinčių pažymėjimus, leidžiančius Programą taikyti ugdyme.

Jau dvejus mokslo  metus Programa sėkmingai  įgyvendinama Gargždų „Kranto“ ir Priekulės I. Simonaitytės vidurinėse mokyklose. Kūrybingai Programa buvo integruota Vėžaičių pagrindinėje mokykloje.

2009m. spalio 23 d. rajono pedagogai  dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Lions Quest programos Paauglystės kryžkelės įgyvendinimas mokykloje: sėkmės ir iššūkiai“ Klaipėdoje, kur buvo dalinamasi gerąja vaikų socialinio ir emocinio ugdymo patirtimi, o 2010 m. gegužės 7 d. Priekulės I. Simonaitytės pedagogų iniciatyva Klaipėdos rajono Švietimo centras organizavo respublikinę praktinę konferenciją „Socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimas mokykloje: mokinio teigiamas socialinis elgesys.“

2010 m. birželio mėn. į LIONS –QUEST Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymo programą įgyvendinančių mokyklų gretas įsijungė dar 3 rajono mokyklos. Viešojoje moksleivių poilsiavietėje „Žilvitis“ vyko 3 dienų programos įgyvendinimo instruktažas.

Programa mokyklose įgyvendinama per auklėjamąsias klasės auklėtojo valandėles, integruojama į kūrybingai integruojama į mokomuosius dalykus ar popamokinę veiklą. Į jos įgyvendinimą įtraukiami ir moksleivių tėvai. Šia programa siekiama esminių  mokinių įgūdžių ir charakterio formavimo, asmeninių ir visuomeninių pareigų ir įsipareigojimų įgyvendinimo, socialinio ir emocinio mokymo žalingų įpročių prevencijoje, pykčio valdymo, konfliktų sprendimo ir smurto prevencijos, savanorystės sampratos ir įgyvendinimo bei atsakomybės ir pareigos įtvirtinimo.

Pirmuosius 2  metus Švietimo ir mokslo ministerija  ir Klaipėdos rajono savivaldybė skyrė lėšas Programai įgyvendinti. 2010 m. Programos įgyvendinimo tęstinumą užtikrino rajono savivaldybės finansinė parama.

Patyčių prevencijos programa mokykloje turi būti įgyvendinama kompleksiškai, kaip sudėtinė socialinio emocinio ugdymo dalis. Tai edukacinis procesas, apimantis žinių, nuostatų ir įsitikinimų formavimą ir ugdymą  kai mokomasi atpažinti ir valdyti emocijas, rūpintis kitais, priimti gerus sprendimus, elgtis etiškai ir atsakingai, megzti palankius santykius ir išvengti neigiamo elgesio.

Viena iš tokių programų, įgyvendinamų Klaipėdos rajono mokyklose, yra LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių formavimo programa „Paauglystės kryžkelės“. Ją įgyvendiną 10 rajono mokyklų - Priekulės I. Simonaitytės, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos, Gargždų „Kranto“, Endriejavo ir Gargždų „Minijos“ vidurinės  bei Dituvos, Vėžaičių, Lapių ir Kretingalės pagrindinės mokyklos. Klaipėdos rajono savivaldybės Sveikatos skyrius jau ketvirtus mokslo metus remia Programos įgyvendinimą, o jos veiklas  koordinuoja Klaipėdos rajono švietimo centras.

„Paauglystės kryžkelės“ programa rajono mokyklose įgyvendinama per auklėjamąsias klasės auklėtojo valandėles, kūrybingai integruojama į mokomuosius dalykus ar popamokinę veiklą. Į jos įgyvendinimą įtraukiami ir moksleivių tėvai. Šia programa siekiama esminių  mokinių įgūdžių ir charakterio formavimo, asmeninių ir visuomeninių pareigų ir įsipareigojimų įgyvendinimo, socialinio ir emocinio mokymo žalingų įpročių prevencijoje, pykčio valdymo, konfliktų sprendimo ir smurto bei patyčių prevencijos, savanorystės sampratos ir įgyvendinimo bei atsakomybės ir pareigos įtvirtinimo. Šias mokslo metais 73 rajono mokytojai ir 990 mokinių dalyvauja programos įgūdžių formavime.