Prieš 4 metus Klaipėdos rajono Švietimo centras vykdydamas  tęstinę  jaunimo  prevencinę programą pakvietė pirmąsias  tris rajono mokyklas dalyvauti  Lions Quest programoje. Gargždų   “Kranto”  ir  Priekulės  I.Simonaitytės  vidurinių  bei  Dituvos  pagrindinės mokyklų   bendruomenės sutiko nuo 2008 m. rugsėjo mėn. dalyvauti Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programos “Paauglystės kryžkelės” įgyvendinime.

Dar    2003 m.   Narkotikų   kontrolės  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos   vyriausybės  atlikto tyrimo duomenimis net 19 proc. vaikų yra bandę vartoti psichoaktyviąsas medžiagas. Tai yra aukštesnis vidurkis negu bendras Europos Sąjungos šalių vidurkis. Be to , Lietuvos vaikai save laiko nelaimingiausiais vaikais Europoje. Lietuva pirmauja vaikų bandymu žudytis ir  agresyvumu. 

Lions  Quest  programos  sukurtos  Jungtinėse  Amerikos  valstijose.  Šiuo metu pagal jas dirba  daugiau nei 400 tūkst. pedagogų  33 pasaulio šalyse.  2002 m. ji  pripažinta  populiariausia  pozityvios  prevencijos programa pasaulyje. Lions Quest programas remia tarptautinės LIONS klubų asociacijos Centrinė paramos organizacija. Tai humanistinė organizacija, vienijanti 1,35 mln. narių iš 202 šalių. 2007 m. ši organizacija gavo apdovanojimą kaip geriausia labdaros organizacija pasaulyje.

LIONS QUEST  programų  misija  skatinti  ir  remti  suaugusiuosius – mokytojus ir tėvus,  ugdančius   atsakingą  ir  rūpestingą  jaunimą.  Šias  programas tikslinga įgyvendinti ugdymo įstaigose,
jeigu norima vykdyti žalingų įpročių ir priklausomybės ligų prevenciją, skatinti stiprios asmenybės formavimąsi, ugdyti bendruomeniškumą, kelti akademinius pasiekimus, vykdyti elgesio krizių prevenciją bei rūpintis socialiniu ir emociniu mokinių mokymu.

Finansinę paramą, pasirengiant programos įgyvendinimui, teikia Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius.
Lions  Quest   programos   įgyvendinimą   Klaipėdos   rajone,  koordinuoja   Klaipėdos   rajono
 Švietimo centras. Visu programos įgyvendinimo laikotarpiu mokyklų bendruomenes konsultuoja ir metodinę pagalbą teikia Dr. D. Šukytė ir L. Slušnys.

Džiugu, kad daugėja Programos pasekėjų. Šias mokslo metais Programos įgyvendinimo mokymus įsitraukė Vėžaičių pagrindinės mokyklos bendruomenė, grupė Plikių pagrindinės mokyklos  mokytojų ir nauji nariai iš Gargždų „Kranto“ ir Priekulės I. Simonaitytės vidurinių bei Dituvos pagrindinės mokyklų.  Mokymai naujiems Programos įgyvendintojams vyko šių metų kovo pradžioje Priekulės I. Simonaitytės vidurinėje mokykloje.
Jau 2008 – 2009 mokslo metais per 300 rajono moksleivių ir jų šeimos narių dalyvauja Programoje, o nuo ateinančių mokslo metų dalyvių skaičius turėtų padvigubėti.