Labai klaidinga manyti, kad Lietuvoje mokytojų pamokos senoviškos, šabloniškos. Genys margas, pasaulis dar margesnis! Mokytojai daug mokosi, nuolat tobulėja, geba kūrybiškai organizuoti mokymo(si) procesą, taiko modernias technologijas. Tai labai atsakingas, sudėtingas darbas, kurio tikruosius rezultatus pamatome tik po kelerių metų.

Jei klausiate, kuo šiandienos mokytojo situacija panaši į buvusią prieš 50 metų, sakyčiau, kad tik vienu grėsmingu požymiu – nūdien mokinių tėvai ar retkarčiais žiniasklaida nepagrįstai puola mokytojus. Tada objektu tampa ne ugdymo procesas, mokytojo ir mokinio sąveika, o mokytojo veikla. Vos ne kiekvienas mano žinąs, kaip reikėtų mokyti, kokia turi būti pamoka. Norime, kad mūsų vaikai lygiuotųsi į Suomijos mokinius, kurie pagal savo pasiekimus tapo vieni iš geriausiai pasaulyje besimokančiųjų. O kodėl Suomijos tokie puikūs rodikliai švietimo srityje? Priežasčių išvardyti galima daug. Suomijoje mokytojo profesija ypač gerbiama, kiekvienas mokytojas turi turėti magistro laipsnį, o studijas subsidijuoja valstybė. Be to, Suomijoje vaikai, palyginus su kitomis šalimis, turi daugiau laisvalaikio, mažiau namų darbų. O kiek laisvo laiko turi mūsų vaikai ir mokytojai? Manote, lengva atiduoti save vaikams, juos pamilti ir išleisti? Mokytoją galėtume palyginti su žvake, kuri kiekvienam mūsų skleidžia šviesą, sutelkia apmąstymui, saviugdai – pučia įvairūs vėjai, kinta aplinka, liepsna mirga, siūbuoja, bet žvakė šviečia tirpindama save dėl kitų gerovės. „Bet juk aš visada taip dirbau!“ Tai yra neteisingi žodžiai, kuriuos gali ištarti mokytojas. Laikytis aklai įsikibus senų metodikų, „amžinų tiesų“ apie mokymąsi – tai trypčioti vietoje. O trypčiojimas vietoje nežada nieko gera. Mokytojas ne tik moko – jis ugdo, taigi ir auklėja, lavina, prusina... ir dalinasi savo patirtimi, kaip mokinius mokyti mokytis, kaip juos „užnorinti“. Toks ir mūsų šių mokslo metų metodinės sesijos iššūkis - mokinių mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymo ir motyvacijos skatinimo sėkmė! Tik humaniškas, sąžiningas, teisingas, jautrus ir mylintis mokinius, nuolat besitobulinantis, kūrybingas, inteligentiškas, tautiškas mokytojas gali atrakinti mokinių širdis ir užtikrinti sėkmingą pedagoginę sąveiką ugdymo procese. (naudota įvairių medijos šaltinių medžiaga)

Spalio 22-24 d.
Mobilioji mokslinė laboratorija (MoMoLab) (I-IV klasės)
(mokytoja metodininkė Raimonda Kundrotienė)

Gimnazijos mokytojų patirties sklaida
Spalio 27 d.

Registracija į spalio 27 d. renginius vyksta spalio 13-22 d. gimnazijos tinklalapyje

 

Nijolė Balčikonytė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui