INFORMACIJA TEIKIAMA IR IŠANKSTINĖS REGISTRACIJOS Į RENGINIUS VYKDOMOS

TIK NUO 13 VAL. (DARBO DIENOMIS)

MOB. TEL. 8 648 02446 ARBA EL.P.

ATSAKINGA UŽ TAU RENGINIUS - Liudmila Bakanovaitė, KRŠC metodininkė

2017 M. BALANDŽIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS


BALANDŽIO PROGRAMOS PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI:

pakeitimų nėra


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

                                                          

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS (TAU)

BENDRI RENGINIAI

 

Etninės kultūros festivalis ir seminaras-praktikumas „Garsų vaivorykštė

I dalis. „Gyvo dainavimo“ tradicijų puoselėjimas

6 d.

9 val.

Gargždų „Vaivorykštės gimnazija“

Rūta Vildžiūnienė, Klaipėdos universiteto lektorė;

Jūratė Surblienė, Laima Rimkienė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos muzikos mokytojos metodininkės

 

N. Skliuderienė

L. Bakanovaitė

Reikalinga išankstinė registracija

50 TAU studentų

  Mokslinė konferencija Klaipėdos universitete „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“ Pranešimas „Kaip skirtumai sujungia“

7 d.

10 val.

Klaipėdos Universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas

Angelė Minevičienė, Klaipėdos r. TAU klausytoja;

Ieva Maciūtė, III kl.;

Laura Norvilaitė, III kl. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinės

 

L. Bakanovaitė

I. Agajan

 
  Visuotinis TAU susirinkimas

19 d.

17 val.

Gargždų

„Kranto“ mokykla

Ramutė Sirutienė   Klaipėdos raj. švietimo centro direktorė;

Julius Adomkus, Klaipėdos raj. švietimo centro metodininkas;

Liudmila Bakanovaitė, Klaipėdos raj. švietimo centro metodininkė. neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė;

TAU Fakultetų dekanai

Dalyvauja visų fakultetų klausytojai

L. Bakanovaitė

 
  Paskaita „Modernaus senjorų įvaizdžio visuomenėje kūrimas“

20 d.

14 val.

Gargždų

J. Lankučio viešoji biblioteka

Lidija Laurinčiukienė, švietimo žurnalistė, verslo ir švietimo organizacijų, valstybės tarnybos ir nevyriausybinių organizacijų konsultantė   L. Bakanovaitė Transliacija į bibliotekos filialus
  Edukacinė išvyka į Rietavo dvaro rūmus ir Oginskių kultūros istorijos muziejų

21 d.

10.30 val.

Rietavo dvaro rūmai Vytas Rutkauskas, Rietavo muziejaus direktorius   L. Bakanovaitė  
 

Paskaita „Gera nuotaika – puiki   savivertė –stipri sveikata“

 

24 d.

13 val.

Gargždų

J. Lankučio viešoji biblioteka

Arūnas Maliauskas Harmoningos asmenybės mokyklos ,,Bona fide“vadovas, lektorius   L. Bakanovaitė Transliacija į bibliotekos filialus
                           
1 2 3 4 5 6 7 8  
  Popietė skirta motinos dienai „Ačiū tau, mama“

25 d.

12.30 val.

Gargždų kultūros centras

Angelė Minevičienė, Klaipėdos r. TAU klausytoja;

Bronius Markauskas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras;

Daiva Šilinskienė ir

Klaipėdos. raj. Vėžaičių moterų vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“;

Klaipėdos pensininkų bendrijos mišrus choras „Sidabro gija“

 

L. Bakanovaitė

A. Minevičienė

Registracija į renginį pasibaigė
 

Tradicinių liaudies šokių vakaras

„Šakumbruzdis“

25 d.

19 val.

Gargždų kultūros centras Gargždų kultūros centro folkloro ansamblis „Cyrulelis“   L. Bakanovaitė  
 

Edukacinė išvyka į Lietuvos jūrų muziejų.

„Jūrininkų tradicijos, jūrininkų gyvenimas laivuose“, žaidimas "Protmūšis“;

Delfinų pasirodymas

28 d.

10.30 val.

Jūros muziejus

Delfinariumas

Ieva Jašinskienė, Lietuvos jūrų muziejaus edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyrius vyresnioji specialistė   L. Bakanovaitė

Reikalinga išankstinė registracija

40 TAU studentų

DVASINIO TOBULĖJIMO IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETAS

  Pokalbis-diskusija „Pažink save“

11 d.

14 val.

Gargždų

J. Lankučio viešoji biblioteka

I aukštas

Laimė Kristutė, TAU klausytoja   L. Bakanovaitė  
  Paskaita „Modernaus senjorų įvaizdžio visuomenėje kūrimas“

20 d.

14 val.

Gargždų

J. Lankučio viešoji biblioteka

Lidija Laurinčiukienė, švietimo žurnalistė, verslo ir švietimo organizacijų, valstybės tarnybos ir nevyriausybinių organizacijų konsultantė   L. Bakanovaitė Transliacija į bibliotekos filialus

FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKOS GYVENSENOS FAKULTETAS

 

Paskaita-užsiėmimas „Depresija neaplenkia nei jaunų nei vyresnių“, skirta Pasaulinės sveikatos dienai paminėti

Jogos užsiėmimasMokomės stresą valdyti per kvėpavimą‘

10 d.

13 val.

Gargždų „Minijos“ progimnazijos pradinių klasių korpusas,

P. Cvirkos g. 19

Rima Leonauskienė, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė;

Loreta Atienė, jogos mokytoja

  L. Bakanovaitė Į užsiėmimą ateiti su sportine apranga. Pagal galimybes turėti jogos kilimėlį
  Paskaita „Gera nuotaika – puiki savivertė   – stipri sveikata“

24 d.

13 val.

Gargždų

J. Lankučio viešoji biblioteka

Arūnas Maliauskas Harmoningos asmenybės mokyklos ,,Bona fide“vadovas, lektorius   L. Bakanovaitė Transliacija į bibliotekos filialus
                                           
1 2 3 4 5 6 7 8  
 

Pusiausvyros išlaikymo gerinimo pratimai

I gr. – 10 val.

II gr. – 11 val.

10 d. ir 24

d.

Gargždų „Minijos“ progimnazijos pradinių klasių korpusas,

P. Cvirkos g. 19

Simona Dargytė, trenerė, kineziterapeutė   L. Bakanovaitė  
 

Linijiniai šokiai

I gr. – 10 val. pažengę šokėjai

II gr. – 11 val. pradedantieji šokėjai

3 d. ir 18 d.

Gargždų „Minijos“ progimnazijos pradinių klasių korpusas,

P. Cvirkos g. 19

Giedrė Malūnavičienė,choreografijos mokytoja metodininkė  

L. Bakanovaitė

 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS

 

Etninės kultūros festivalis ir seminaras-praktikumas „Garsų vaivorykštė

I dalis. „Gyvo dainavimo“ tradicijų puoselėjimas

6 d.

9 val.

Gargždų „Vaivorykštės gimnazija“

Rūta Vildžiūnienė, Klaipėdos universiteto lektorė;

Jūratė Surblienė, Laima Rimkienė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos muzikos mokytojos metodininkės

 

N. Skliuderienė

L. Bakanovaitė

Reikalinga išankstinė registracija

40 TAU studentų

  Edukacinis užsiėmimas „Stebuklingas margutis“. Velykinio margučio dekoravimas dekupažo technika

12 d.

16 val

Klaipėda,

Prano Domšaičio galerija

Vaidė Gaudiešiūtė, Prano Domšaičio galerija vyr. muziejininkė 18 TAU studentų L. Bakanovaitė Reikalinga išankstinė registracija
  Edukacinis užsiėmimas „Papuošalų iš odos gamyba“                

13 d.

17 val.

Švietimo centras Vida Valaitytė Ivakhneko, odos dirbinių dizainerė

18 TAU studentų

L. Bakanovaitė Reikalinga išankstinė registracija
  Edukacinis užsiėmimas „Gėlių iš organzos gamyba“

26 d.

17 val.

Švietimo centras Vida Kuznecovienė, socialinė darbuotoja, VŠI „Revilita“ Meninių užsiėmimų vadovė 15 TAU studentų L. Bakanovaitė Reikalinga išankstinė registracija

KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS

  Edukacinė išvyka į Rietavo dvaro rūmus ir Oginskių kultūros istorijos muziejų

21 d.

10.30

Rietavo dvaro rūmai Vytas Rutkauskas, Rietavo muziejaus direktorius   L. Bakanovaitė

Reikalinga išankstinė registracija

40 TAU studentų

                               
1 2 3 4 5 6 7 8  
 

Edukacinė išvyka į Lietuvos jūrų muziejų.

„Jūrininkų tradicijas, jūrininkų gyvenimas laivuose“, žaidimas "Protmūšis".

Delfinų pasirodymas

28 d.

10.30 val.

Juros muziejus. Delfinariumas Ieva Jašinskienė, Lietuvos jūrų muziejaus edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyrius vyresnioji specialistė   L. Bakanovaitė

Reikalinga išankstinė registracija

40 TAU studentų

UŽSIENIO KALBŲ FAKULTETAS

 

Anglų kalba, I gr.   (pradedantieji, kurie mokosi 1-us metus)

3, 24 d.

16 val.

Švietimo centras Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos savanorių komanda   L. Bakanovaitė Reikalinga išankstinė registracija
  Anglų kalba, II gr.

4,18 d.

16 val.

Gargždų „Kranto“ mokykla, II aukštas 217 kab. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos savanorių komanda   L. Bakanovaitė  

IKT FAKULTETAS

  Informacinės technologijos, kompiuterinis raštingumas, III grupė 4, 18 d. Švietimo centras Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos savanorių komanda   L. Bakanovaitė  
  Informacinės technologijos, kompiuterinis raštingumas, IV grupė 6, 20 d. Švietimo centras Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos savanorių komanda   L. Bakanovaitė  

 

 

 

Scroll to top