Kviečiame visas rajono mokyklas ir daugiafunkcius centrus dalyvauti piešinių konkurse
„MANO SVAJONIŲ ŽIRGAS“.
Konkurso organizatoriai siekia skatinti mokinius labiau domėtis gyvąja gamta, ieškoti informacijos apie žirgų veisles, pastebėti žirgo elegancijos, judesio ir eksterjero (išvaizdos) ypatumus ir juos pavaizduoti, bei suteikti
Vaikams ir jaunuoliams  galimybę realizuoti savo fantazijas.

Konkursui darbus gali teikti  Klaipėdos rajono mokyklų 1-12 klasių mokiniai trijose amžiaus  grupėse: 1-4 klasės, 5-8 klasės, 9-12 klasės  arba I-IV gimnazijos klasės.     Konkursas vyks  2 etapais. Nugalėtojų laukia prizai, išvyka po Lietuvos žirgynus ir diena žirgyne su profesionaliu treneriu.

 

PATVIRTINTA

.VŠĮ Drevernos sporto klubas įsakymo NR.DI-14/04     

2014 lapkričio 20d. Direktorė Kristina Vilimaitė                                                                        

                                          

KLAIPĖDOS RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „MANO SVAJONIŲ ŽIRGAS“

NUOSTATAI

 

 1. I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos rajono mokyklų mokinių piešinių konkurso „Mano svajonių žirgas“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso „Mano svajonių žirgas“ (toliau vadinama – Konkursas) organizavimą, vykdymą, vertinimą ir apdovanojimą. 2. Konkurso tikslai:

2.1. Skatinti mokinius labiau domėtis gyvąja gamta;

2.2. Suteikti mokiniams galimybę realizuoti savo fantazijas;

2.3. Skatinti vaikus ir jaunimą ieškoti informacijos apie žirgų veisles, pastebėti žirgo elegancijos, judesio ir eksterjero (išvaizdos) ypatumus ir juos pavaizduoti;

2.4. Suteikti galimybę eksponuoti mokinių darbus kitose mokyklose ir įstaigose;

3.Konkurso organizatoriai - VšĮ Drevernos sporto klubas, UAB Idmava, UAB Redstena.

4. Konkurso veiklų koordinatorius ir partneris - Klaipėdos rajono švietimo centras.

 

II. KONKURSO DALYVIAI

5. Konkursui darbus gali teikti Klaipėdos rajono mokyklų 1-12 klasių mokiniai trijose amžiaus grupėse: 1-4 klasės, 5-8 klasės, 9-12 klasės arba I-IV gimnazijos klasės.

  1. Konkursiniai piešiniai piešiami ant A3 formato lapo, mišria technika, paliekant ar apklijuojant 2 cm kraštus įrėminimui.
  2. Kitoje piešinio pusėje nurodoma jo autoriaus pavardė, gimimo metai, klasė, mokykla, dailės mokytojo(s) vardas ir pavardė.
  3. Konkurso darbų vertinimo kriterijai:

8.1.darbo atitikimas Konkurso temai;

8.2. darbo originalumas;

 1. Konkursas vykdomas 2 etapais:
  1. 1.1-asis konkurso etapas vyksta konkurse dalyvaujančiose mokyklose;
  2. 2. Mokyklos vertinimo komisiją sudaro 3 vertinimo komisijos nariai, kuriuos neformaliai skiria mokyklos vadovas;
  3. 3. Vertinimo komisija iki 2015 m. sausio 9 d. atrenka po 3 geriausius darbus iš kiekvienos mokinių amžiaus grupės;
 1. 4. Mokinių apdovanojimas vyksta konkurse dalyvaujančiose mokyklose 2015 m. sausio 12-23 dienomis pagal iš anksto su mokyklos vadovu suderintą grafiką;
 2. 5. Apdovanojime dalyvauja konkurse dalyvavę mokiniai, mokyklos atstovai ir konkurso organizatoriai;
 3. 6. Geriausius darbus konkurso organizatoriai pristato į Klaipėdos rajono švietimo centrą;
 4. 7.2-asis konkurso etapas vyksta Klaipėdos rajono švietimo centre 2015 m. sausio 26 d;
 5. 8. Rajono vertinimo komisiją sudaro 7 deleguoti vertinimo komisijos nariai –Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atstovas, Švietimo centro atstovas, 2 Klaipėdos rajono dailės mokytojų metodinio būrelio atstovai ir 3 organizatorių atstovai;
 6. Apdovanojimai vyks 2015 m. vasario 3d. Klaipėdos rajono švietimo centre.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.Konkurso organizatoriai/vertintojai gali inicijuoti Konkurso nominacijas.

12. Geriausių piešinių autoriai ir jų mokytojai bus apdovanoti:

12.1. Pirmojo etapo dalyviams įteikiami Klaipėdos rajono Švietimo centro konkurso dalyvio pažymėjimai;

12.2. Pirmojo etapo prizininkai ( 1-3 vietų laimėtojai) apdovanojami padėkos raštais;

12.3. Antrojo etapo prizininkai ir jų dailės mokytojai vežami į ekskursiją po Lietuvos žirgynus bei apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais;

12.4. Antrojo etapo pirmųjų vietų nugalėtojai apdovanojami prizu „DIENA SU ŽIRGU“ ir jojimo trenerio konsultacijomis.

13. Konkursas finansuojamas konkurso organizatorių lėšomis.

14. Konkurso dalyvis, pateikdamas darbą Konkursui, kartu sutinka kad:

14.1. Konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) darbus neatlygintinai naudoti Klaipėdos rajono populiarinimo, Konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo, panaudojimo įvairiuose renginiuose tikslais;

14.2. Konkurso dalyvis yra susipažinęs su Konkurso nuostatais, sutinka su visomis juose minėtomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.