Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai vasario viduryje nutarė paįvairinti pamokų medžiagą, darbo būdus,  įtraukdami veiklas, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

Pirmiausia gimnazistai bei kolegos paraginti dalyvauti Nacionaliniame dailyraščio konkurse ,,Rašom!2015“. Reikėjo prisiminti taisyklingo, tvarkingo rašymo mėlynai rašančiu rašikliu įgūdžius. Iš keliasdešimties gimnazistų darbų  išrinkta 13 -  dailiausiai ir originaliausiai  parašytų. Tikimės, kad iš atsiųstų dailyraščių vertinimo komisija  tarp geriausiųjų darbų atrinks ir mūsų gimnazistų. Svarbiausia, žinoma, patobulinti savo raštą.

Skatindami  gimnazistų estetinę meninę veiklą, kūrybinę iniciatyvą, paraginome dalyvauti  Lietuvos mokinių  vieno kūrinio konkurse ,,LABAS“,  kurį organizuoja Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija. Kūrybiniais darbais šįkart panoro pasidalinti penki mokiniai.

Masiškiausia veikla – gražiausio lietuvių kalbos žodžio rinkimai. Kiekviena gimnazijos klasė, pasitarusi, padiskutavusi ar slaptu balsavimu rinko tą vienintelį žodį. Vieni išrinko ,,Myliu“, kiti - ,,Tėvynė“, treti - ,,Aš“, originalus pasirinkimas - ,,Keberiokšt“, kaipgi be ,,Ačiū“, ,,Atsiprašau“, ,,Mama“... Buvo sumanyta iš mokinių pasiūlytų žodžių pastatyti Babelio bokštą. Statinys , skambant ,,Liūdnų slibinų“ muzikai, iškilo gimnazijos I aukšto fojė, šalia dailės mokytojos J.Lukienės karpinio, sukurto gimtajai kalbai.

Visi lietuvių kalbos mokytojai vedė srautines pamokas, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.  Buvo arba rašomas komentuojamasis diktantas ,,Babelio bokšto legenda“, arba atliekamos teksto suvokimo užduotys. Antrokas Lukas Girskis surinko įdomią informaciją apie gimtąją lietuvių kalbą: išleistas lankstinukas ir padalintas klasių atstovams, mokytojams. Gimnazijos skaitykloje išleistas stendas. Visiems ,,Vaivorykštės“ bendruomenės nariams priminta galimybė dalyvauti  Nacionaliniame diktanto rašymo konkurse.

Vykusios veiklos dar kartą paskatino kūrybingiau, atsakingiau vartoti gimtąją kalbą, paįvairino pamokų darbą.

Zofija Vaitkuvienė, Klaipėdos r. Gargždų ,,Vaivorykštės” gimnazijos
lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė