Socialinis ir emocinis ugdymas – procesas, kurio metu vaikai ir suaugusieji įgauna žinias, nuostatas ir įgūdžius padedančius atpažinti ir valdyti emocijas, parodyti rūpestingumą ir susirūpinimą kitais, sukurti pozityvius santykius, priimti atsakingus sprendimus ir  konstruktyviai susidoroti su sudėtingomis socialinėmis situacijomis. Socialinis ir emocinis ugdymas  skirtinguose kontekstuose turi skirtingus pavadinimus: sveikatos sistemoje- psichikos sveikata, teisingumo sistemoje - nusikalstamumo prevencija, socialinės apsaugos ir darbo sistemoje - socialinės atskirties mažinimas, lygybė ir tolerancija, švietimo sistemoje -patyčių prevencija, žalingų įpročių prevencija bei kito pobūdžio vykdomos prevencijos rūšys, emocinė ir socialinė sveikata.

Šiuo metu Klaipėdos rajone yra palankios sąlygos socialinio ir emocinio ugdymo programų plėtotei. Nuo 2008 metų mokyklose pradėtos diegti socialinio ir emocinio ugdymo programos nuosekliai plėtojamos toliau. Savivaldybė finansuoja LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ programos įgyvendimimą. VšĮ LIONS QUEST LIETUVA finansuoja LIONS QUEST programos „Raktai į sėkmę“ diegimą. Kovo 4-5 d. vyko mokymai rajono gimnazijų ir pagrindinių mokyklų mokytojams, besirengiantiems įgyvendinti programą „Raktai į sėkmę“. Mokymuose dalyvavo Gargždų „Vaivorykštės“, Veiviržėnų J. Šaulio  ir Priekulės I. Simonaitytės gimnazijų, Endriejavo vidurinės, Plikių I. Labutytės, Ketvergių, Drevernos pagrindinių mokyklų mokytojai ir socialiniai pedagogai. Ši programa suteikia galimybę jaunuoliams nuo 14 iki 19 metų tapti atsakingais piliečiais. Patirtimi grindžiamu mokymu ir darbu su kitais jie įgauna reikiamų žinių ir įgūdžių prisidedant prie darbo mokykloje, namuose ir bendruomenėje. Programa įtraukia šiandieninio jaunimo susidomėjimą į masines visuomenės bei aplinkos problemas, suteikia jiems daugiau patirties formuojant charakterį, atsakomybę ir savanorystės įgūdžius sėkmingam pilietiškumui bei ateities darbui. Jauniems žmonėms reikalingas lavinimas, praktika, įgūdžių ugdymas bei realaus gyvenimo patirties galimybė tam, kad taptų aktyviais piliečiais. „Raktai į sėkmę“ grindžia kelią į sėkmingo mokymosi patirtį, kuri tiek mokiniams, tiek jų mokytojams suteiks jaunatviškos energijos, entuziazmo ir troškimo prisidėti prie geresnio gyvenimo.

„Ateities mokykla be socialinio ir emocinio ugdymo neįmanoma“, „Tai buvo visiška naujovė – priėmiau plačiom akim. Pasidžiaugiau savo vaidmeniu klasėje – dirbsime, gilinsime, bendrausime“, „Mokymai – pagalba planuojant klasės auklėtojo veiklą“, „Žinios įgytos mokykloje pasimiršta, bet santykis su mokytoju išlieka visam laikui“, „Žaisime su mokiniais rimtus žaidimus“, „Pirmąją mokymų dieną kėlėme paniką, šiandien suvokėme, kad imsimės ir darysim!“, „Mokykloje turime daug veiklų – „Raktai į sėkmę“ geras papildymas šioms veikloms“ – taip apibendrino dviejų dienų patirtis mokymų dalyviai.

Viena iš mokymų sudėtinių dalių – savanorystė. Pedagogai turėjo progos savanoriauti Gargždų J. Lankučio viešojoje bibliotekoje, Gargždų vaikų bibliotekoje, „Kranto“ pagrindinės mokyklos specialiųjų poreikių vaikų lavinamojoje  grupėje, Gargždų socialinių paslaugų centre ir ugdymo centro „Naminukas“ globos grupėje. Lankymasis šiose įstaigose suteikė pedagogams naujų patirčių ir minčių, kaip organizuoti auklėtinių savanorystę. Mokymų dalyviai išreiškė norą bendrauti įgyvendinant programą, sulaukti konsultacijų iš labiau patyrusių kolegų.

Mokymus vedė Lions Quest programų vyresnioji instruktorė dr. Daiva Šukytė. Mokymų dalyviai gavo VšĮ LIONS QUEST pažymėjimus, kuriuos įteikė vieni kitiems su geriausiais palinkėjimais.

Balandžio 15-16 ir birželio 17-18 d. programos „Raktai į sėkmę“ mokymuose dalyvaus kiti rajono gimnazijų ir mokyklų pedagogai.

Foto reportažas.