REGIONINĖ METODINĖ - PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„MOKINIŲ INDIVIDUALIOS  PAŽANGOS SIEKIS – GEROS MOKYKLOS POŽYMIS“

2015 m. balandžio 15 d.
Gargždų ,,Kranto“ pagrindinė mokykla, Kvietinių 28, Gargždai

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Renginio organizacinis komitetas:
Gargždų ,,Kranto“ pagrindinės mokyklos direktorius E. Žiedas, pavaduotojos    ugdymui I.Rankelienė, V. Petrošienė,      V. Butkuvienė ir motodinės tarybos nariai:
* L. Pilkaitienė – lietuvių k. metodinės grupės pirmininkė,
* I. Sakalauskienė – tiksliųjų m-klų  metodinės grupės pirmininkė,
* V. Jaseckienė – gamtos m-klų metodinės grupės pirmininkė,
* S. Mineikienė – užsienio k. metodinės grupės pirmininkė,
* L. Pilkaitienė – lietuvių k. metodinės grupės pirmininkė,
* V. Triuškienė – socialinių m-klų metodinės grupės pirmininkė,
* V. Brazauskas – technologijų ir menų metodinės grupės pirmininkas,
* D. E. Raudienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė.

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.30-10.00 val. – konferencijos dalyvių registracija.

10.05-10.55 val. – pranešimai (aktų salėje):

1.Gargždų ,,Kranto“ pagrindinės mokyklos patirtis siekiant mokinių individualios pažangos“, pranešėjas E. Žiedas, mokyklos direktorius;

2.,,Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir skatinimas pradinėse klasėse“, pranešėja D. E. Raudienė,  pradinių klasių       mokytoja ekspertė, mokyklos metodinės tarybos pirmininkė.

3. Mokyklos svečių iš kitų rajonų pasisakymai.   
                   
4.  11.10-11.55 val. – atviros pamokos:

* lietuvių kalba 7 klasė, 310 kab., 3 a.
(mokytoja metodininkė J. Marcinkevičienė). 6 klasė, 315 kab., 3 a. (mokytoja metodininkė I. Žukauskienė);
* fizika 7 klasė, 314 kab., 3 a. (mokytojas metodininkas E. Sakalauskas);
9 klasė, 212 kab, 2 a. (mokytoja metodininkė E. Kalnaitienė);
*rusų kalba 8 klasė, 209 kab., 2 a. (mokytoja metodininkė J. Žemgulienė);
*istorija 7 klasė, 224 kab. 2 a.  (vyresnioji mokytoja V. Triuškienė);
* geografija 8 klasė, 207 kab. 2 a.  (vyresn. mokytoja A. Remeikienė);
* muzika 6 klasė, 320 kab. 3 a.  (mokytojas R. Stoškus);
* kūno kultūra 10 klasė, sporto salė (vyr. mokytojas G. Ratkus);
* matematika 7 klasė, 204 kab., 2 a. (vyr. mokytoja   V. Zinčiukienė);
5 klasė, 313 kab. 3 a. (vyr. mokytoja V. Liuksienė),

* pradinės klasės:
2 klasė, 228 kab., 2 a., integruota matematikos ir dailės pamoka (mokytoja metodininkė G. Jucienė);
* 2 klasė, 231 kab., 2 a., integruota lietuvių k. ir pasaulio pažinimo pamoka (mokytoja metodininkė R. Smirnovienė);
* 4 klasė, 326 kab., 3 a.,  integruota pasaulio pažinimo ir anglų kalbos pamoka (mokytoja metodininkė J. Feigytė, vyr. mokytoja R. Juodeikiene);
* 3 klasė, 327 kab., 3 a., pasaulio pažinimas
(mokytoja metodininkė I. Stonienė);
* 2  klasė, 325 kab., 3 a., (mokytoja metodininkė V. Mažeikienė);
*1 klasė, 324 kab., 3 a. lietuvių kalba (mokytoja metodininkė J. Gilvonauskienė);
*1 klasė, 228 kab., 2 a. matematika  (mokytoja metodininkė V. Milaknienė).     

12.00 -12.45 val. – pietūs (valgykloje).

12.45 -13.45 val. – pamokų aptarimas     (mokytojų, vedusių atviras pamokas, kabinetuose).

13.00-14.00  val. –  Gargždų ,,Kranto“ pagrindinės mokyklos metodinių grupių pirmininkai pristato savo dalyko metodinėje grupėje sukurtos mokinių individualios pažangos stebėjimo, matavimo ir pažangos siekio metodiką (metodinių grupių pirmininkų kabinetuose).

13.45 – 14.15 – konferencijos apibendrinimas – refleksija – užduotys (aktų salėje).