„Mokymasis informacijos ir technologijų pertekliaus visuomenėje yra sudėtinga veikla, kurios reikia mokytis“, - teigia KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė dr. Vilija Stanišauskienė.

Apie tai, kad šiuolaikinis pedagogas nuolatos turi mokytis, ieškoti vis naujų tobulėjimo formų, rajono mokyklų lietuvių kalbos mokytojai ir kalbėjosi tradicinėje Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos kvalifikacijos tobulinimo sesijoje „Kolega – kolegai: (ne)prasti dalykai irgi įkvepia“. Mokymuose dalyvavo ir svečiai iš Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos.

Sesiją pradėjusi gimnazijos lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė Zofija Vaitkuvienė atkreipė dėmesį į tai, kad šiuolaikinėje mokykloje labai svarbus mąstantis mokinys, todėl mokėjimo mokytis kompetencija tampa viena iš pagrindinių. Gimnazijos direktorės pavaduotoja Nijolė Balčikonytė pristatė „Mąstymo mokyklą“ – kitokią mokytojų kvalifikacijos kėlimo formą, į kurią gimnazija įsijungė praėjusiais mokslo metais. Šios mokyklos esminis tikslas – ugdyti nuolat savarankiškai besimokančias asmenybes; čia atsakingi, aktyvūs mokytojai ugdo tokius pačius mokinius.  Deja, jos  veikloje dalyvauja dar nedaug Lietuvos ugdymo įstaigų – tik šešios, kai tuo metu Didžiojoje Britanijoje į jos veiklą įsitraukusios net ikimokyklinės įstaigos.

Gimnazijos mokytojai, išklausę teorinius „Mąstymo mokyklos“ mokymus ir konsultacijas, aktyviuosius mokymo metodus, vaizdines mąstymo priemones („mąstymo žemėlapius“) taiko savo pamokose. Nors patirtis dar nėra didelė, dar tik pirmieji žingsniai, savo sėkmės istorijomis jie pasidalino su kolegomis.

Antrojoje sesijos dalyje su lituanistais bendravo svečias – Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas metodininkas Vytautas Šalavėjus. Mokytojas yra išleidęs nemažai metodinių priemonių, sukūręs svetainę gimnazistams.lt, skirtą mokytis lietuvių kalbos. V. Šalavėjus taip pat žinomas kaip skirtukų knygoms kūrėjas, fotografas. Jis pasidalino mintimis, kaip padėti vaikui mokytis lietuvių kalbos. Lektorius didžiausią dėmesį skyrė laiko planavimui, tikslų išsikėlimui, mokinių įtraukimui į mokymosi procesą bei kontaktą su mokiniais.

Aptardami kvalifikacijos tobulinimo sesiją, lietuvių kalbos mokytojai išsakė vieningą nuomonę, kad geriausių rezultatų galima pasiekti tik mokiniui ir mokytojui nuolat bendradarbiaujant, atradus tinkamą mokymosi būdą bei laikantis paprastų informacijos suvokimą, įsiminimą ir atgaminimą palengvinančių principų, ugdant kritinį mąstymą.

Nerija Valinčienė
lietuvių kalbos mokytoja