Klaipėdos rajono švietimo centras ir Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyrius  skyriaus pirmininko, Klaipėdos rajono tarybos nario Raimondo Simonavičiaus iniciatyva pasirašė bendradarbiavimo sutartį.  Ši sutartis grindžiama aktyviu bendradarbiavimu ir socialine partneryste vykdant Klaipėdos rajono trečiojo amžiaus universiteto (toliau TAU) veiklas. Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyriaus nariai, profesionalūs teisininkai, kartą per mėnesį vykdys TAU klausytojų teisinį švietimą. Visa teisininkų švietėjiška veikla – savanoriška.

Trečiadienio pavakarę gausiai susirinkę TAU klausytojai susipažino su būsimais lektoriais teisininkais Ramune Juškaite, Kristina Martinkiene, Daiva Beliokaite, Svajūne Šidlauskaite, Viktorija Zubiene, Vytautu Garbačiausku ir Renata Kleponienė, kuriuos pristatė Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyrius  skyriaus pirmininkas R. Simonavičius.  Senjorai išklausė trumpus lektorių temų pristatymus. Po to TAU klausytojai rinkosi jiems aktualiausias temas. Daugiausia TAU klausytojų rinkosi  temą apie vartotojų teisių apsaugą. Ne ką mažiau populiarios ir temos apie  pirminę teisinę pagalbą ir  mediaciją bei kitus taikius ginčų sprendimo būdus. Senjorai  rinkosi temas apie rūpybą, globą ir neveiksnumą, antrinę teisinę pagalbą ir  paveldėjimo teisę. Bendros paskaitos bus organizuojamos visų fakultetų klausytojams, nes elementarus teisinis  raštingumas būtinas kiekvienam piliečiui. Kadangi švietimo centras yra J. Lankučio viešosios bibliotekos projekto „Biblioteka be sienų“ partneris, pačios aktualiausios temos  bus transliuojamos į visus Klaipėdos rajono J. Lankučio viešosios bibliotekos filialus ir senjorai, gyvenantys tolimesnėse rajono seniūnijose, turės galimybę išklausyti teisines aktualijas.  Tikimasi, kad  bendradarbiavimas  padės TAU studentams įgyti naujų žinių ir pagerins bendrą teisinį išprusimą.

VAIZDO REPORTAŽAS

 

 

 

2015-2016 MOKSLO METŲ

TAU KLAUSYTOJŲ MOKYMO PLANAS

Eil. Nr. Data Laikas Tema Lektorius
1. 2015-12-07 17.00-18.30 Vartotojų teisių apsauga R.Kleponienė
2. 2016-01-06 17.00-18.30 Paveldėjimo teisė R.Kazragienė
3. 2016-02-08- 17.00-18.30 Mediacija ir kiti taikų ginčų sprendimo būdai K.Martinkienė
4. 2016-03-16 17.00-18.30

Pirminė teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba          

R.Juškaitė

R.Simonavičius

5. 2016-04-11 17.00-18.30 Statybų ir teritorijų planavimo teisinis reglamentavimas V.Zubienė
6. 2016-05-09 17.00-18.30 Neveiksnumo ypatumai D.Beliokaitė
7. 2016-10 17.00-18.30 Fizinio asmens bankrotas S.Šidlauskaitė
8. 2016-11 17.00-18.30 Nusikatimų ir teisės pažeidimų prevencija A.Japšaitė-Rancienė
9. 2016-12 17.00-18.30 Lietuvos prokuratūros sistema V.Garbačiauskas