Lapkričio 26 d. Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų skyriuje vyko seminaras „Etnomuzikavimas ugdymo įstaigose“, skirtas Klaipėdos rajono mokytojams, besidomintiems tradiciniais lietuvių liaudies muzikos instrumentais bei jų integravimo galimybėmis į ugdymo procesą.  Šis kvalifikacijos tobulinimo renginys yra viena sudėtinė etninės kultūros projekto „Iš močiutės skrynios“ dalis. Projektą rengė Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, finansavo – Klaipėdos rajono savivaldybė. Seminarą vedė Jonas Kavaliauskas, tradicinių vertybių ir etninės kultūros puoselėtojas, Klaipėdos valstybinės kolegijos folkloro teatro „Aitvaras“ ir Klaipėdos rajono kapelos „Martvežiai“ vadovas.

Lektorius su tradiciniais lietuvių liaudies instrumentais seminaro dalyvius supažindino labai subtiliai – Klaipėdos valstybinės kolegijos teatro „Aitvaras“ jaunieji aktoriai seminaro pradžioje dovanojo spektaklį „Metų garsai“, kurio metu skambėjo Klaipėdos krašto ir kitų regionų dainos. Ypatingas dėmesys buvo skirtas piemenų instrumentams: šiaudui, nendrės birbynei, beržo tošies švilpynei, terkšlei ir kt.  Instrumentai pagaminti paties vadovo ir jo studentų. Įvairiais buities daiktais, buteliais, akmenukais, botagu, skrabalais bei kanklių ir pianisto Aurimo Martinkaus pagalba stengtasi sukurti nekasdienišką, ypatingą atmosferą.

Po spektaklio dalyviai plačiau susipažino su kanklėmis ir mokėsi kankliavimo pagrindų. Manoma, kad šis seminaras sužadino mokytojų norą geriau pažinti tradicinius liaudies instrumentus. Ateityje bus siekiama pratęsti draugystę su supančia gamta, mokytis patiems pasigaminti instrumentus bei juos įvaldyti.

VAIZDO ALBUMAS