Tradicinis Klaipėdos rajono moksleivių Meninio skaitymo konkursas, globojamas Švietimo skyriaus ir jo vyriausiosios specialistės Vilmos Gudzevičienės, šiais metais vykęs Gargždų muzikos mokykloje sausio 28 dieną, kasmet suburia jaunus žmones ir jų mokytojus į kasdienybę, šventes, netgi į poeziją pažvelgti kilnaus paprastumo žvilgsniu, suteikia valios ne tik pasikviesti žodį, bet ir jį interpretuoti, juo dalintis.

Žodis – archajiškumas ir modernumas, galia ir menkumas, tiesa ir melas, faktas ir nuomonė, atjauta ir abejingumas, meilė ir pyktis, pakantumas ir kategoriškumas, šviesos erdvė ir užžėlusi aklavietė, aitriai deganti lava ir išvėsusi bekvapė dvasia, rami išmintis ir beveidis keleivis. Niekas nedrįsta sumenkinti žodžio gajumo – išdalinęs save po skiemenį, vėlei užgimsta nauju. Niekas nedrįsta sumenkinti žodžio tarnystės – pripildę jį „savęs“, išdainuojame kaip negirdėtą giesmę arba neapdairiai nustumiame užmaršties ir nebylumo bedugnėn, sudaužome į nieką. Žodžio turinys priklauso nuo mūsų mąslumo, pajautos gilumo, išminties bei  patirties kraitės. Tuo labiau, kad didžiausi dalykai – labiausiai paprasti, jie visai čia pat, mumyse ar šalia mūsų, tik svarbu juos įžvelgti, priimti ir įsisąmoninti, kad patys pasikliaudami, galėtume jausti ir išjausti, suvokti jų gyvybingumą ir prasmę, labai norėti pranešti, pasipasakoti, pasidalinti ir šventai patiems tuo tikėti. Kitaip tariant – žodį išmatuoti savimi. Tik tada atsiranda viltis palytėti basas klausytojų širdis ir įtikinti juos savotiškomis individualiomis klajonėmis po save. Kaip sakė Irena Daubarienė, „palaiminta mintis, subrendusi dar ieškančioj būty“...

Apie šiuos ir panašius dalykus byloja ir skaitovų vertinimo kriterijai, kuriuos prieš pat konkurso pradžią ir jau ne kartą anksčiau specialiame seminare geranoriškai aptarė su skaitovus ruošusiais mokytojais vertinimo komisijos pirmininkė – humanitarinių mokslų daktarė Danutė Vaigauskaitė, Klaipėdos Menų akademijos docentė, Pasaulinės mėgėjų teatro asociacijos ekspertė, vadovaujanti ir regiono, respublikinių konkursų vertintojų grupėms. Teorines žinias scenos kalbos specialistė konkurso pabaigoje grindė akivaizdžiais praktiniais pavyzdžiais iš ką tik skaitytų kūrinių, o mokytojai galėjo pasitikrinti savo kūrybinius sprendimus, sužinoti jų privalumus ir trūkumus. Komisijos pirmininkei vertinime talkino Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus direktoriaus pavaduotoja Jolanta Polekauskienė ir aš –  Dituvos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aurelija Daugėlienė.

Moksleiviai iš Gargždų muzikos, Dovilų ir Drevernos pagrindinių mokyklų, Gargždų „Minijos“ progimnazijos, Priekulės Ievos Simonaitytės ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijų rinkosi įvairių žanrų jau klasika tapusių ir šiuolaikinių autorių kūrinius. Skambėjo Adomo Mickevičiaus, Kazio Binkio, Icchoko Mero, Antano Mackaus, Juozo Erlicko, Juditos Vaičiūnaitės, Janinos Degutytės, Antano Drilingos, Vytautės Žilinskaitės, Vytauto Račicko, Mindaugo Nastaravičiaus, Daivos Ostapenkaitės, Rimvydo Stankevičiaus,  Anos Frank, Donaldo Biseto kūriniai ar jų ištraukos.

Jaunesniųjų, 5-8 klasių, grupėje iš 15 užsiregistravusiųjų, deja, tik 9 dalyviai klausytojams siuntė kasdiene išmintimi atgyjančius žodžius. Nors visi skaitovai rajoniniame ture jau yra pasiekimas ir pasididžiavimas, trečiąja vieta galėjo džiaugtis dvi „Minijos“ progimnazijos mokinės – septintokė Austėja Gingulytė (mokytoja Rasa Lygutaitė) ir šeštokė Aušrinė Anužytė (mokytoja Danutė Prunskienė). Laisvai ir lengvai interpretuojantis kūrinį doviliškis šeštokas Danielius Krušinskis (mokytoja Audronė Simanauskienė) – antrosios vietos laimėtojas. Muzikos mokyklos ugdytinei, aštuntokei Kamilei Mažonaitei (mokytoja Laima Jusčienė), gebančiai pakylėti klausytoją į subtiliausių pojūčių erdvę, patikėta siekti savito žodžio meno pripažinimo bei atstovauti rajonui Mažeikiuose, vasarį vyksiančiame Regiono meninio skaitymo konkurse.

Vyresniųjų, 9-12 klasių, grupėje 5 dalyviai dovanojo būties spalvomis nušvintančius žodžius. Prizines vietas pasidalino „Vaivorykštės“ gimnazistai. Trečiosios vietos laimėtojas – binkiškasis trečiokas Mantas Šoblinskas (mokytoja Daiva Toliušienė). Antrosios vietos savininkais tapo du savo trapią esmę, bet tvirtai ją auginantys, antrokai – Tomas Dzedulionis ir Gintautė Rusteikaitė (mokytoja Rasa Rusteikienė). Trečioko Džiugo Girijoto (mokytoja Rasa Rusteikienė) žodis, sušildytas savo širdies šiluma bei pamatuotas paslaptinguoju sielos matu, įtikinęs ne tik vertintojus, skambės ir skleisis Mažeikiuose, regioniniame konkurse. Ten pat palydėti be kaukės, atvira širdimi akimirkas svėrę ir dalyvių šaltus palengvėjusius sopulius sklaidę literatūrinės kompozicijos „Pasvirę į kraujo pusę“ skaitovai – „Vaivorykštės“ gimnazijos ketvirtokai Ani Albertyan, Povilas Kelbauskis, Emilija Valkauskaitė (mokytoja Rasa Rusteikienė).

Ką gi, ištartas žodis nunoko, tačiau virš ką tik užlietos ugnies jau kyla naujų minčių vaivorykštė...

Aurelija Daugėlienė,
Dituvos pagrindinės mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja