Vasario 8 d.  Klaipėdos rajone prasidėjo LIONS QUEST programos „Laikas kartu“ mokytojų paruošimo seminarai. Šios programos įgyvendinimo metodikos vasario – birželio mėnesiais mokysis 163  pedagogai iš 8 rajono lopšeli-darželių ir 17 mokyklų ir gimnazijų, kurie pradės dirbti su 475 priešmokyklinio ugdymo ir 449    I-ų klasių mokiniais . Visų LIONS QUEST programų pagrindas yra tikėjimas, kad jauni žmonės – tai vertybė, kuri gali lemti teigiamus pokyčius pasaulyje.

Nuo 2016 m. visose  Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose įgyvendinamos LIONS QUEST  ir kitos socialinio ir emocinio ugdymo programos – 90,6 proc. rajono  mokinių turi galimybę mokytis gerbti save ir kitus, konstruktyviai valdyti savo emocijas ir nusistatyti gyvenimo tikslus, įgyti pasitikėjimo savimi.  Nuo pat darželio vaikai bus mokomi, kaip sveikai ir saugiai gyventi, kad jų nepaliestų smurtas, alkoholis ir narkotikai. Nuoseklus programų perimamumas nuo priešmokyklinio ugdymo iki mokyklos baigimo turi užtikrinti visuminį mokinių ugdymą ir stiprinti vaikų saitus su šeima, teigiamą įtaką darančiais draugais, mokykla ir bendruomene. LIONS QUEST programos  paremtos ne tik rūpestingais tarpusavio santykiais, aukštais lūkesčiais ir mokymusi tarnaujant, bet ir skatina mokinių akademinius pasiekimus,  prasmingą dalyvavimą mokymosi procese ir atsakingą ateities karjeros planavimą.

Klaipėdos rajono savivaldybė ir VšĮ LIONS QUEST Lietuva   finansuoja socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimą rajono ugdymo įstaigose. Klaipėdos rajono švietimo centras koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimą. Vaizdo reportažas.