LR Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46 patvirtinta lietuvių  kalbos  ir literatūros pagrindinio ugdymo programa. Pagal ją nuo 2016 m. rugsėjo  visose Lietuvos mokyklose bus dirbama 5,7,9 klasėse, o nuo 2017 – 2018 m.m. 5-10 klasėse. Naujovės laukia ir PUPP. Programos pokyčiai sietini su visa ko naujinimu, taip pat įtaką padarė ir standartizuotų testų, OECD PISA rezultatai.

Lietuvių kalba yra pagrindas kitų dalykų mokymuisi. Todėl labai svarbu, kad kiekviena mokykla laikytųsi vienodų nuostatų dėl reikalavimo rašyti naudojant lietuvišką raidyną, dėl rašybos, skyrybos klaidų taisymo, dėl taisyklingo kalbėjimo, požiūrio į atidų skaitymą. Taigi naujame dokumente skiriamas dėmesys skaitymui, raštingumui bei moraliniam pilietiniam ugdymui.

Naujoje programoje akcentuojamas gebėjimas skaityti ir įvertinti skirtingų pobūdžių tekstus, interpretuoti, rasti reikiamą informaciją, aiškinti sąvokas. Išskirtos dvi sritys – kalbėjimo ir klausymo. Labai svarbu, ką vaikas skaito, todėl bus reikalaujama per mokslo metus perskaityti tam tikrą aukšto meninio lygio kūrinių (o ne ištraukų) skaičių ir išsamiai aptarti. Tekstai parinkti tokie, kad ugdytų ir brandintų asmenybę, sietų bendruomenę, tautą, stiprintų moralines pilietines vertybes.

Kalba – loginio mąstymo pagrindas, tad svarbu išmanyti sistemą, gebėti aiškinti gramatinius ryšius. Ypač dokumente akcentuojamas kūrybinis rašymas: idėjų kūrimas, mokėjimas formuluoti klausimus. Yra numatytas raštingumo priemonių gerinimo planas.

Labiausiai dirbti pagal naują programą turės pasiruošti mokytojas. Jau yra kuriamos rekomendacijos, teminiai planai, vadovėliai. Neilgos apimties literatūros tekstus rasime www.šaltiniai.info; užduočių komplektus 5-10 kl. – www.sodas.ugdome.lt; naudingos informacijos yra ir svetainėje ,,Lituanistų avilys“. Tikiuosi, kad ir mes patys įprasime dalintis savo atradimais.

Dar kartą akcentuojama – mokytojas turi dirbti pagal programą, o ne pagal vadovėlį. Dabar, iki mokslo metų pabaigos, visi lietuvių kalbos mokytojai privalome labai atidžiai perskaityti Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programą (ypač 5,7,9 kl.), Geros mokyklos koncepciją. Žydronė Žukauskaitė, Bendrojo ugdymo departamento direktorė, ŠMM vyriausiosios specialistės Nida Poderienė, Egidija Nausėdienė patikino, kad lituanistai nebus palikti vieni: šalia bibliotekininkai, ugdymo įstaigos direktorius, kuruojantis direktoriaus pavaduotojas,  švietimo skyriaus specialistai.


Informaciją surinko Klaipėdos rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė Zofija Vaitkuvienė