Nuo seno įprasta, kad labiau patyrę žmonės moko jaunesnius, dalija vertingus patarimus, pasakoja apie savo patirtį. O ar esate pagalvoję, kad ir jaunoji karta savo patirtimi gali dalintis su vyresniąja, ją mokydami įvairių, šiomis dienomis ypač reikalingų dalykų? Jeigu negalvojote ar net nenorite tuo patikėti, tai teks pakeisti nuomonę susipažinus su Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinių popamokine veikla.

Nuo spalio  mėnesio septyniolika gimnazijos mokinių savanoriauja trečiojo amžiaus universitete  (TAU) ( tai yra neformalaus švietimo, pelno nesiekianti, savanoriška švietėjiška organizacija, vienijanti rajono vyresnio amžiaus asmenis (50 ir daugiau metų), neįgaliuosius ir jų globėjus, neribojant išsilavinimo), kuriame senjorus moko anglų kalbos (Fausta Darkintytė, Edita Miliūtė, Agnė Sauspreškytė, Viktorija Stalmokaitė, Gerda Kuprelytė, Gabija Mackevičiūtė, Greta Satnaitytė, Tadas Steponaitis, Tomas Steponavičius) bei informacinių komunikacinių technologijų (IKT) (Dainius Čeliauskas, Kristina Gečaitė, Mirija Vaškytė, Vidmantas Stankus, Greta Jokūbauskaitė, Brigita Kuprytė, Karolina Bagdonaitė, Gytis Grigolis). Paklausus vieno iš anglų kalbos mokančio gimnazijos trečioko Tado Steponaičio, kodėl jis užsiima būtent tokia popamokine veikla, šis atviravo, kad  savanoriauti  paskatinęs noras daryti kažką gera. ,,Jei nuo to, ką darau savanoriaudamas, kažkam gerai, aš jaučiuosi dar geriau“,- sakė mokinys. Gimnazistė Gerda Kuprelytė taip pat pasidalijo savo mintimis apie netikėtai merginos gyvenime atsiradusią veiklą: „Anglų kalbos užsiėmimuose labiausiai patinka matyti ,,mokinių“ šiltas, padrąsinančias šypsenas. Be abejo, svarbu ir tai, kaip TAU studentai stengiasi iš mūsų pasiimti kuo daugiau žinių. Kada atėjome į pirmąją pamoką, ir mes, ir mūsų ,,mokiniai“ buvome be galo išsigandę. Mes  nerimavome, nes nežinojome, kaip mus priims, kaip reikės bendrauti, juk mokymo metodiką ne taip gerai išmanome. Tačiau jau pamokos pabaigoje visi jautėmės jaukiau, nes padėjo draugiškas nusiteikimas, abipusis pasitikėjimas“. Trečiokė Karolina Bagdonaitė, kuri  senjorus moko IKT, irgi pasidalijo savo savanoriavimo patirtimi. Mergina teigia, kad iš pradžių  buvo smagu: nauja patirtis, labai įsijauti į mokytojos vaidmenį, jautiesi daugiau žinantis nei vyresni žmonės ir gali padėti tuo, kas, atrodo, kiekvienam turėtų būti lengva. Žinoma, bendravimas, pagalba kitiems teikia malonių pojūčių, stiprina pasitikėjimą savimi, lavina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Tačiau, neslepia mergina, po keliolikos užsiėmimų supratusi, kad viskas nėra taip lengva, kaip atrodė pradžioje.,, Galiu teigti, - sako Karolina, -  jog būdami TAU užsiėmimuose mokosi ne tik senjorai, bet daug išmokstame ir mes patys“. Savanoriai teigia, kad jie atsikratė auditorijos baimės ir suvokė, koks sunkus mokytojo darbas. Gimnazistai dirbo atsakingai, ruošėsi pamokoms.

Šios Lietuvoje kol kas neįprastos veiklos iniciatorė –  Klaipėdos rajono švietimo centro  direktorė  Ramutė Sirutienė. Ji teigia, jog mintis pakviesti savanoriauti mokinius kilo dėl turėtos sėkmingos patirties: direktorė yra mačiusi, kaip jauni žmonės veiksmingai dirba su vyresniais. Jaunimas taip pat gali padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatinant juos saviraiškai, veiklumui, aktyviam gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes. Nuspręsta pasinaudoti tuo, jog Lietuvoje šiuo metu savanorystės idėja yra sparčiai plėtojama. Be to,  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija nuo 2015 m. rugsėjo pradėjo vykdyti  socialinio emocinio ugdymo programą ,,Raktai į sėkmę“ –  viena iš programos dalių yra talkinimas visuomenei. Švietimo centro direktorės sumanymą noriai palaikė gimnazijos direktorės pavaduotoja Danutė Mockienė. Pavaduotoja informavo gimnazistus apie galimybę savanoriauti ir surinko būrį gimnazistų. Anot Ramutės Sirutienės, savanoriavimas davė vaisių: ir mokytojais pabuvę mokiniai, ir mokiniais pabuvusi vyresnioji karta rado tarpusavy kalbą, papildė vieni kitus žiniomis, gebėjimais bei įgavo be galo įdomios, ateity tikrai praversiančios patirties. Gal savanorystės veikla  padės gimnazistams renkantis profesiją?

Gabija Gečaitė, Vaivorykštės IIIc  klasės gimnazistė
Nuotrauka Dominykos Ambroževičiūtės, IIa kl.