2016 m  balandžio 28 d.  Švietimo centre vyko rajono logopedų  ir specialiųjų  pedagogų metodinis  renginys „Vaikų kalbos ugdymas“ . Specialistai dalijosi įvairia patirtimi: skaitė pranešimus, pristatė metodines priemones. Renginyje sulaukėme ir svečių- Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ logopedė metodininkė Vaiva Butvidienė  pristatė stendinį pranešimą „Žaismingos logopedinės pratybos“ bei originalias savo gamintas metodines priemones. Renginyje dalyvavo  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė, kuri domėjosi pristatoma patirtimi ir surengta metodinių priemonių paroda.

Šioje parodoje buvo pateiktos ne tik specialistų, bet ir Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ organizuotame projekte „Kalba pasako, koks esi“ dalyvavusių rajono pedagogų pagamintos priemonės. Tai puikus specialistų ir pedagogų bendradarbiavimo pavyzdys, ieškant efektyvių vaikų kalbos ugdymo bei kalbos kultūros puoselėjimo būdų.

FOTO ALBUMAS

Klaipėdos rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
Diana Jarutienė