Gegužės 16 d. Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ vyko tiesioginė vaizdo transliacija „Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų geroji patirtis įgyvendinant etninės kultūros integruoto ugdymo programas“. Rajono gerąją patirtį pristatė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono švietimo centro metodininkė Nomeda Skliuderienė ir Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Andželika Jasienė.

Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokytojos metodininkės Ramunė Našlėnienė, Jūratė Grimalienė ir Raminta Birgėlienė transliacijai parengė filmuotą pranešimą. Endriejavo pagrindinės mokyklos pristatymo, kurį parengė direktorė Vilma Ugintienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laima Kazragienė ir mokiniai, vaizdo įrašą sukūrė Klaipėdos rajono švietimo centro metodininkas Julius Adomkus.

Kviečiame susipažinti su transliacijos medžiaga:

TRANSLIACIJOS VAIZDO ĮRAŠAS: https://www.youtube.com/watch?v=SVx-BXbmm6o


„Etnokultūros ugdymo patirtis Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose: sėkmės ir problemos“, Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė http://s.krsc.lt:5000/fbsharing/Cz8aMxzp

„Etninės kultūros puoselėjimas: Švietimo centro vaidmuo“, Nomeda Skliuderienė, Klaipėdos rajono švietimo centro metodininkė http://s.krsc.lt:5000/fbsharing/pV7Hm7ER
(pranešime panaudota Gargždų ugdymo centro „Naminukas“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rimos Butkuvienės parengta etninės kultūros savaitės „Aš gyvenu šalelėj Lietuvoj“ medžiaga)

„Etninės kultūros ugdymas Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“: siekiai ir patirtys“, Andželika Jasienė, Klaipėdos rajono Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė

http://s.krsc.lt:5000/fbsharing/3f7ZpkCe

http://s.krsc.lt:5000/fbsharing/TO4pKbYL„Etninės kultūros temos integruotose technologijų, istorijos ir informacinių technologijų pamokose“, Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokytojos metodininkės: Ramunė Našlėnienė (technologijų), Jūratė Grimalienė (istorijos), Raminta Birgėlienė (informacinių technologijų) http://s.krsc.lt:5000/fbsharing/4lA1KUqW

„Praeities pėdomis į bendrąsias kompetencijas“, Vilma Ugintienė, Klaipėdos rajono Endriejavo pagrindinės mokyklos direktorė ir Laima Kazragienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė bei mokiniai https://www.youtube.com/watch?v=CyYR_78fWbg&feature=youtu.be