Kviečiame registruotis ir registruoti tėvus į Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos biudžeto finansuojamus mokymus ir renginius, skirus tėvystės įgūdžiams formuoti, tėvų įtraukties ir atsakomybės už vaiko akademinius pasiekimus, elgesį ir šeimos psichinę sveikatą didinti, mokyklos darbui su tėvais gerinti, mokyklos bendruomenės, seniūnijų socialinių darbuotojų ir darbdavių ryšiui stiprinti įgyvendinant SEU programas.

RENGINIŲ GRAFIKAS >>>

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Data Vieta Lektorius Kam skirta
3. „Supervizijų (sudėtingo atvejo analizės)“ ciklas mokyklų psichologams

rugsėjo 12 d.

spalio 10 d. lapkričio 14 d.

gruodžio 5 d.

ŠC Dalia Beniušytė, psichoterapeutė Mokyklų ir PPT psichologams
5. Seminaras „Kitoks vaikas mokykloje ir visuomenėje: kompleksinė pagalba“ rugsėjo 15 d.

„Kranto“ pagrindinė

m-kla

Prof. Dainius Pūras, vaikų ir paauglių psichoterapeutas

Seniūnijų

socialiniams

darbuotojams ir

mokyklų

socialiniams

pedagogams,

psichologams,

pedagogams, PPT darbuotojams

6. Seminaras „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata, jos stiprinimas ir sutrikimų prevencija“ rugsėjo 16 d.

„Kranto“ pagrindinė

m-kla

Prof. Dainius Pūras, vaikų ir paauglių psichoterapeutas Tėvams, pedagogams, pagalbos tarnybų darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams
7. Seminaras „5 vaikų auklėjimo principai“ rugsėjo 19 d.

„Kranto“ pagrindinė

m-kla

Vaidas Arvasevičius, šeimos santykių konsultantas

Soc. pedagogams,

Psichologams, pedagogams,

tėvams

8. Paskaita „5 vaikų auklėjimo principai“ rugsėjo 19 d. J. Lankučio biblioteka ir filialai Vaidas Arvasevičius, šeimos santykių konsultantas Tėvams, rizikos grupės šeimų tėvams, soc. darbuotojams, pedagogams, kitiems suinteresuotiems asmenims
9. Forumas „Bendruomenės telkimas saugiai mokyklai ir mokinio ateičiai kurti“

rugsėjo

22 d.

Kranto“ pagrindinė m-kla  

Pedagogams, mokiniams, mokyklų vadovams,

tėvams, seniūnijų

atstovams, darbdaviams

ir rajono politikams

10. Seminaras „Pagalba šeimai auginančiai vaikus“ paruošta pagal LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“ ir metodinė medžiaga „Tėvų susirinkimo vadovas“ rugsėjo 25-26 d. ŠC

Linas Slušnys, vaikų ir paauglių psichiatras, vadybos ir ekonomikos magistras;

dr. Daiva Šukytė, LIONS QUEST programų vyresnioji instruktorė

Klasių auklėtojams, direktorių pavaduotojams ugdymui
11. Seminaras „Pagalba šeimai auginančiai vaikus“ paruošta pagal LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“ ir metodinė medžiaga „Tėvų susirinkimo vadovas“

rugsėjo

27-28 d.

ŠC

Linas Slušnys, vaikų ir paauglių psichiatras, vadybos ir ekonomikos magistras;

dr. Daiva Šukytė, LIONS QUEST programų vyresnioji instruktorė

Klasių auklėtojams, direktorių pavaduotojams ugdymui
12. Seminaras „Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais“ spalio 4 d.

Kranto“ pagrindinė

m-kla

Evaldas Karmaza, psichologas Mokytojams ir klasių auklėtojams
13. Seminaras „Streso ir įtampos darbe valdymas“ spalio 5 d.

Kranto“ pagrindinė

m-kla

Evaldas Karmaza, psichologas

Seniūnijų

socialiniams

darbuotojams ir socialiniams

pedagogams,

psichologams

14. Seminaras „Darbas su vaikais, turinčiais elgesio sunkumų“ spalio 6 d. ŠC Evaldas Karmaza, psichologas

Socialiniams

pedagogams,

psichologams, mokyklų V.E.I.K  komandoms

15. Seminaras „Mokyklos vadovo vaidmuo formuojant mokyklos mikroklimatą“ spalio 7 d. ŠC Evaldas Karmaza, psichologas Ugdymo įstaigų vadovams
16. Seminaras „Turintys vaikų ir laimingi“

spalio 24 d.

  Vaidas Arvasevičius, šeimos santykių konsultantas

Soc. pedagogams,

psichologams,

pedagogams, tėvams

17. Paskaita „Turintys vaikų ir laimingi“

spalio 24 d.

  Vaidas Arvasevičius, šeimos santykių konsultantas Tėvams, rizikos grupės šeimų tėvams, soc. darbuotojams, pedagogams, kitiems suinteresuotiems asmenims
18. Seminaras „Paauglys elgiasi netinkamai: kaip kalbėti su juo, kad tai būtų veiksminga“ lapkričio 17 d.

Kranto“ pagrindinė

m-kla

Aušra Kurienė, psichologė, psichoterapeutė, paramos vaikams centro direktorė Socialiniams pedagogams, psichologams, pedagogams
19. Nuotolinė paskaita „Paauglys elgiasi netinkamai: kaip kalbėti su juo, kad tai būtų veiksminga“ lapkričio 17 d. J. Lankučio biblioteka ir filialai Aušra Kurienė, psichologė, psichoterapeutė, paramos vaikams centro direktorė Tėvams, rizikos grupės šeimų tėvams, soc. darbuotojams, pedagogams, kitiems suinteresuotiems asmenims
20. Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Gamta – ekologija – sveikata“ Lapkričio mėn.

Kranto“ pagrindinė

m-kla

  Bendradarbiaujantiems šalies ir rajono pradinių klasių mokiniams ir jų mokytojams