Vakar Vilniuje vyko metodinė diena savivaldybių dalykų metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Metodinėje dienoje dalyvavo Mokyklų metodinės tarybos nariai, Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė ir metodininkai bei Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovė

Metodinės dienos tikslas buvo aktualizuoti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų svarbą ugdymo procese. Galima teigti, kad tikslas pasiektas. Organizatoriai pristatė įvairių tyrimų rezultatus, kurie atspindi šiuolaikinių mokinių mokymosi spragas. Kalbiniai gebėjimai ir kalbos panaudojimas, aukštesnieji skaitymo, mąstymo gebėjimai – tai yra sritys, kurias reikia stiprinti. Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo strategijos, apie kurių svarbą ir problematiką bei taikymo būdus buvo kalbama viso renginio metu, yra pagrindinis įrankis įvairių dalykų mokymosi geresniems rezultatams pasiekti. Mokydami skaitymo strategijų – mokome vaikus mokytis ir mąstyti.

Grupinių sesijų metu vykusios diskusijos parodė, kad didžiajai daliai mokytojų minėtos skaitymo ir rašymo strategijos kaip kalbos ugdymo priemonė yra neįvaldyta naujovė, tad dabar visų laukia naujas iššūkis – patiems susipažinti ir jas taikyti praktikoje. O švietimo pagalbos specialistų ir metodinės tarybos narių uždavinys – numatyti kelius ir būdus, kaip mokinių aukštesniųjų skaitymo ir mąstymo gebėjimų ugdymas taptų realiai įgyvendinama kasdienybe.

Metodinės dienos informaciją perduosime ir aptarsime rudens metodinių pasitarimų metu. VAIZDO REPORTAŽAS