Rugpjūčio 29 d. Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje vyko Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui ir Mokyklų metodinės tarybos narių pasitarimas.
Pasitarimo dalyviai sulaukė daug šiltų sveikinimų.

Susirinkusiuosius sveikino Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja V. Riaukienė, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  Švietimo sporto ir kultūros komiteto pirmininkės pavaduotojas A. Klizas.  Švietimo skyriaus vedėja N. Gotlibienė perskaitė  Švietimo sporto ir kultūros komiteto pirmininkės  R. Petrauskienės palinkėjimus žengiant į naujuosius mokslo metus. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius S. Karbauskas ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja L. Liutikienė Gargždų „Kranto“ pagrindinei mokyklai ir Kretingalės vaikų lopšeliui, šalies geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių konkurso laureatams, įteikė padėkos raštus ir apdovanojimus už geriausiai tvarkomas mokyklų erdves. Klaipėdos rajono Švietimo skyriaus vedėjas ir vyriausioji specialistė I. Barbšienė įteikė padėkos raštus rajono mokykloms, dalyvavusios šio konkurso 1-ąjame etape.
Pasitarime aptarti 2016-2017 m. m. veiklos akcentai ir pagrindinės švietimo politikos kryptys.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja N. Gotlibienė supažindino su valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo patikrinimo rezultatais. Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė pristatė rajono metodinių būrelių veiklą. Švietimo centro direktorė kalbėjo apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aktualijas ir kvietė 2016 – 2017 m. m. skelbti „Pažangos kiekvienam metais“ bei  pristatė Klaipėdos rajono švietimo įstaigų metodinės veiklos prioritetus 2016-2017 m. m. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas A. Petravičius akcentavo, kad mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas - pagrindinė švietimo politikos kryptis ir priminė teisės aktus, užtikrinančius darnų švietimo politikos įgyvendinimą ir didžiausią įtaką mokymosi pasiekimams turinčius veiksnius.

Pasitarimo dalyvius visų rajono tėvelių vardu sveikino Gargždų „Minijos“ progimnazijos tėvų komiteto pirmininkas A. Žemgulis, gerų mokslo metų visiems linkėjo  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinių prezidentas M. Bertulis.

Pranešimus galite rasti čia.

Vaizdo reportažas >>