Kartu su 2016–2017 m. m. pradžia tęsiami Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2016 m. programos, patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T11-40,  mokymai.

Rugsėjo 15 ir 16 dienomis seniūnijų socialiniai darbuotojai ir mokyklų socialiniai pedagogai, psichologai, pedagogai ir  PPT darbuotojai turėjo galimybę dalyvauti profesoriaus,  vaikų ir paauglių psichiatro Dainiaus Pūro seminaruose „Kitoks vaikas mokykloje ir visuomenėje: kompleksinė pagalba“ ir „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata, jos stiprinimas ir sutrikimų prevencija“. Seminarų dalyviai susipažino su šiuolaikiniais vaikų teisių principais, prevencinių programų vykdymo ypatumais, aptarė konkrečius  bendravimo tarp specialistų, ypatingų vaikų ir jų tėvų ar globėjų atvejus bei iškylančių probleminių situacijų sprendimo būdus.

Rugsėjo 19 d. šeimos santykių konsultantas Vaidas Arvasevičius rajono socialiniams pedagogams, psichologams, mokytojams ir tėvams vedė seminarą „5 vaikų auklėjimo principai“. Pasak lektoriaus, tėvai, paskendę kasdieniuose rūpesčiuose, nusivylę gyvenimu ir jo problemomis, nesuvokia, kad šalia savęs jie turi didžiausią laimę – savo vaikus, kurių akys laukia nuoširdaus tėvų dėmesio, už kurį vaikai dosniai juos apdovanotų meile ir džiaugsmu kasdienybės rutinoje. Nuo 15 val. rajono pedagogų pamėgto lektoriaus paskaita iš Gargždų  J. Lankučio  viešosios bibliotekos buvo transliuojama į jos filialus. Paskaitą galėjo išklausyti mokinių tėvai didžiojoje rajono seniūnijų dalyje.

Rugsėjo 19–21 dienomis švietimo centre nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro vyko praktiniai šiuolaikinių EEG Biofeedback (Neurofeedback) technologijų taikymo darbe I-ojo  laipsnio mokymai. Juos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistams vedė Varšuvos Biofeedback akademijos psichiatras ir neuropatologas Darusz Skorupa. Lektoriui vertėjavo Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juhnevič, kuris šių metų pavasarį vedė II-ojo laipsnio mokymus rajono mokyklų psichologams ir PPT specialistams. „Lenkijos švietimo ir mokslo ministerija aprūpino per 600 Lenkijos pedagoginių psichologinių tarnybų Biofeedback įranga“, pasakojo mokymų lektorius D. Skorupa. 10 metų darbo patirtis įrodė, kad technologijų naudojimas padeda ne tik subalansuoti hiperaktyvių vaikų elgesį, bet ir veikia kaip savižudybių prevencinė priemonė. R. Juchnevič džiaugėsi, kad nuoseklus ir reguliarus darbas su problemų turinčiais vaikais po pusmečio ar metų duoda akivaizdžius pokyčius vaiko elgesyje ir savijautoje. Tai pripažįsta ir pedagogai, ir tėvai. „Tokio lygmens mokymai Lietuvoje iki šiol buvo vesti  Kauno PPT. Klaipėdos rajono PPT – antroji Lietuvoje įsisavinusi darbo su  Biofeedback EEG metodiką ir techniką“, konstatavo D. Skorupa.

Klaipėdos rajono PPT direktorė Jolita Narkevič pasidžiaugė, kad  rajono savivaldybės taryba skyrė finansavimą žinių darbui su Biofeedback  gilinimui. „Ateityje dar laukia daug praktinio darbo metodų įtvirtinimui“, teigė J. Narkevič. Jau žengti du svarbūs žingsniai – I-ojo ir II-ojo laipsnio mokymai. Kad įgytos žinios neštų kuo didesnę pridėtinę vertę rajono mokyklų mokiniams ir pedagogams, reikia daugiau įrangos, naujų ir galingesnių kompiuterių.

Biofeedback akademijos psichiatras ir neuropatologas Darusz Skorupa pasižadėjo konsultuoti PPT specialistus nuotoliniu būdu ir pakviesti į tiesiogines konsultacijas Vilniuje.

VAIZDO ALBUMAS