Spalio 27-28 dienomis susitiko Lietuvos ir Lenkijos lietuviškų mokyklų bendruomenės. Susitikimo tikslas – tautinių bendruomenių tradicijų puoselėjimo gerosios patirties sklaida.

Lietuvos Respublikos Seimui 2015 metus paskelbus Etnografinių regionų metais, mokyklų bendruomenės pradėjo dar aktyviau organizuoti įvairias veiklas, kuriomis siekia išsaugoti regioninį ir kultūrinį krašto savitumą.

Išvyka-padėka už aktyvų etnokultūros puoselėjimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Ugdymo plėtotės centras paskatino rajono pedagoges: Nomedą Skliuderienę, Švietimo centro metodininkę, etninės kultūros ugdytojų metodinio būrelio pirmininkę, Andželiką Jasienę, Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorę, Rimantę Šalčiuvienę, tautodailininkę, dirbančią Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Rimą Butkuvienę, Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

Metodinėse dienose dalyvavo neformaliojo ir visų bendrojo ugdymo koncentrų etnokultūros puoselėtojai iš įvairių Lietuvos regionų.

Dvi įtempto ir malonaus darbo dienos vyko Seinų lietuvių „Žiburio“ ir Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėse mokyklose: kūrybiniai seminarai, darbas grupėse, dalykinių patirčių sklaida.

Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ komandos pristatyta gerąja patirtimi, puoselėjant krašto savitumą, susidomėjo ne tik Lenkijos lietuviai, bet ir Lietuvos mokyklų bendruomenės.

Bendroje vakaronėje „Etnografinių regionų ratu“ radome daug bendro švenčiant krašto kalendorines šventes, kurias pristatė Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos mokinių ansamblis „Salcinukas“, sutartinių giedotojos „Saulalės“ bei folkloro ansamblis „Gimtinė“.

Įspūdį paliko šiltas priėmimas, pastangos išsaugoti lietuvybę; vaikai mokosi iš lenkiškų vadovėlių, o atsakinėja lietuviškai, saugomi lietuvių savanorių kapai, poeto vyskupo Antano Baranausko paminklas Seinuose, koplytstulpiai, lietuviški buities ir amatų muziejai, juose vykdomos edukacinės veiklos...

Punsko lietuvių kultūros namuose širdį pamalonino – ne tik agluonėniškėms – užrašas „Agluonėnai-Punskas“ ant bendradarbiavimo-draugystės simbolio (Andželika Jasienė kartu su Agluonėnų klojimo teatro komanda anksčiau dalyvavo renginyje Draugystės jubiliejiniams metams paminėti).

Neogotikinės Šv. Mergelės Marijos dangun Ėmimo bažnyčios sienas puošia autentiški lietuvių tautiniai raštai, trispalvės žvakės, giedama Tautinė giesmė.

Etnokultūros puoselėjimas ne tik garbės reikalas – jis svarbus tautos gyvavimui ir išlikimui.

Saugokime ir puoselėkime savo istoriją, papročius ir kalbą!

VAIZDO ALBUMAS

 

Rima Butkuvienė, Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui