2016 metų vasario 2 dieną būtų suėję 120 metų nuo lietuvių poeto, dramaturgo, publicisto, prozininko, teatrologo, literatūros ir tautosakos tyrinėtojo Balio Sruogos gimimo. Šiai sukakčiai paminėti Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai, gimnazijos biblioteka ir Lituanistikos centras lapkričio 17 dieną organizavo respublikinę konferenciją Milžino paunksmė“. Renginyje dalyvavo gausus būrys Klaipėdos regiono gimnazijų I-IV klasių mokinių, Klaipėdos universiteto doc. dr. Marijus Šidlauskas bei Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Baltų filologijos katedros lietuvių filologijos ir režisūros trečio kurso studentė Birutė Šidlauskaitė, Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno vienuolis br. diak. Bernardas Saulius Belickas. Iš viso buvo parengta 20 pranešimų, tiriamųjų darbų, meninių improvizacijų, atskleidžiančių šių darbų autorių santykį su B.Sruogos asmenybe, kūryba.

Žmogus be faktų – ne žmogus“,- teigė renginio vedėjai ketvirtokai Ovidijus bei Andrius ir konferencijos metu dalyviams priminė svarbiausius rašytojo gyvenimo įvykius. Pranešimų autoriai atskleidė, kokia talentinga ir spalvinga asmenybė buvo Sruoga, kokių įsimintinų epitetų apie šį kūrėją išgirdome: maištingas, nesudrausminamas, provokatorius, impulsyvus, išsilavinęs, kandus ir kibus, nepakenčiantis melo, veidmainiavimo, nuobodžių kalbų, miesčioniškumo. Dar geriau kultūros milžiną Sruogą charakterizuoja gausybė jo slapyvardžių: Padegėlis, Ilgūnas, Jurgis Gervė, Valys, Ašara Baltras, Dilgėlė Morkus, Vandalissimus, Arimų Žvirgždas, Homunkulus, Plieninis Jurgis, Kanapė Julius, Markizas Tigrui Nėrkonori ir kiti. Įsitikinome, koks teisus buvo vienas rašytojo studentas, teigęs: Balių sruogų buvo koks šimtas ir visi jie kitokie.“

Kaip kūrybingai jaunoji karta interpretuoja Balio Sruogos kūrybą, įrodė ir konferencijoje dalyvavę Gargždų Vaivorykštės“ gimnazijos mokiniai. Ketvirtokė gimnazistė Eglė Šileikaitė Sruogos lyrikoje ieškojo XX a. pradžios modernizmo apraiškų, labai originaliai, stebindama erudicija interpretavo eilėraštį Prooemion“. Neįkainojamų patyrimų padovanojo ketvirtokės Edita Kalvaitytė, Evelina Ruškytė, skaičiusios eilėraščių ciklo Giesmės Viešnelei Žydriajai“ tekstus, o Benita Srėbaliūtė sužavėjo konferencijos dalyvius Sruogos eilėraščio interpretacija – nutapytu paveikslu, brandžiu savo darbo pristatymu. Trečiokai gimnazistai Vytautė Strumylaitė ir Eimantas Jančauskas pasirinko muzikinę formą – atliko dainą pagal eilėraštį Ūkanotoji“. Konferencijos dalyvių plojimai, šilti atsiliepimai, organizatorių padėkos – geriausias įrodymas, kad ,,Vaivorykštės“ gimnazistų darbai įdomūs, prasmingi. Ugdytinių pasiekimais, bendru darbu džiaugiamės ir mes – lituanistai Daiva Toliušienė, Rasa Rusteikienė, Vidas Vaitkus. Galimybė  dalyvauti tokiose žmogiškosios šilumos pamokose skatina kūrybiškumą, pilietiškumą, estetinį skonį, sudaro sąlygas saviraiškai, padeda dalintis gerąja patirtimi.
                         
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas metodininkas Vidas Vaitkus
Nuotraukos V.Vaitkaus