2017 m. balandžio 14 d. Klaipėdoje, viešbutyje ,,Amberton“ vyko Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Vaiko kalba. Holistinis (visuminis) ugdymas ir pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje“. Konferencijas jau keletą metų rengia tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ (“Child’s Path to a Beautiful Speech”) darbo grupė. Projekto vadovė- logopedė ekspertė Laureta - Laura Chankevič. Projekte dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Vokietijos specialistai ir pedagogai, vaikai ir tėvai. Jame dalyvauja keletas mūsų rajono ugdymo įstaigų: Gargždų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, Vėžaičių lopšelis-darželis bei Kvietinių lopšelis-darželis. Dalyvavimas šiame projekte skatina nuolat ieškoti patrauklių vaikų kalbos ugdymo, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevencijos formų.

Konferencijoje vaizdinį pranešimą ,,Stebuklinga pirštukų pasakėlė“ pristatė Vėžaičių lopšelio-darželio logopedė metodininkė Loreta Zakarienė, pavaduotoja ugdymui, logopedė Tatjana Pagojienė, auklėtoja Rima Lengvinienė, pranešimą ,,Kalbos ugdymas judrioje veikloje“ skaitė Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ logopedė metodininkė Diana Jarutienė. Konferencijoje dalyvavo Endriejavo pagrindinės mokyklos vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Edita Janušauskienė, Kvietinių lopšelio-darželio logopedė Nijolė Grimalienė, auklėtoja Žydronė Mockuvienė. Visi dalyvavusieji parengė projekto įgyvendinimo aplankalus. Konferencijos metu buvo pasidalinta praktine patirtimi, aptarti įvairūs prevencijos būdai  bei holistiniai metodai ir pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje.

VAIZDO ALBUMAS

Diana Jarutienė, specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė, Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ logopedė metodininkė