Kaip žinia, pastaruosius keletą metų įvairių dalykų mokytojams rekomenduojama dalį mokymo proceso realizuoti ne mokyklinėse erdvėse, integruoti mokymo programą, ugdyti tarpdisciplininį  supratimą. Globalioje švietimo sistemoje tai nėra naujas dalykas. Štai Švedijoje, Kalmaro regione jau trisdešimt metų naudojamas edukacinis Kelionės laiku metodas. Kaip šis metodas populiarėja ne tik kitose pasaulio valstybėse, bet ir atveria horizontus Klaipėdos rajone, pristatyta bendrame Gargždų krašto muziejaus filialo J. Gižo etnografinės sodybos ir Klaipėdos rajono švietimo centro seminare „Edukacija „Kelionė laiku“ – veiksmingas mokymo(si) išteklius ir įrankis“, kuris vyko lapkričio 10 d. švietimo centre.

Pasak centro direktorės Ramutės Sirutienės šio mokytojų, muziejininkų, kultūros, švietimo ir paveldosaugos institucijų darbuotojų susitikimo tikslas, kad Kelionės laiku metodas toliau eitų į mokyklas, būtų naudojamas išgyventi ugdyme gilaus pažinimo ir bendravimo džiaugsmą.

Koks  šis metodas, principai, etapai, realizavimo galimybės pateikė Gargždų krašto muziejaus komanda prieš metus pradėjusi jį naudoti startavus tarptautiniam projektui ,,Paveldo tiltas“.  Kelionė laiku - tai kelių valandų, įvairaus amžiaus dalyvių įsikūnijimas į tam tikrus socialinius, politinius, buitinius ir kitus vaidmenis tam tikrame regione ir tam tikrame laike ir aplinkoje.
Metodo  įgyvendinamo praktikoje iliustracija aplikuota Agluonėnų etnografinės sodybos muziejininkės Gabijos Šatkutės pranešime. Čia kelionės laiku dalyviai tarsi vėjo nublokšti atsiduria 1939- ųjų metų sodybos aplinkoje. Tam paruoštas istorinis kontekstas, kuriame desertui lietuvninkų situacija, užimama pozicija  ir santykiai su vietos vokiečiais,  okupantais nacistais, to meto rūbai, maistas, buitis, darbas. Istorija tarsi išpakuojama, o veikiantieji asmenys ne tik sklaido, bet ir rašo jos puslapius kartu.

Kitas pavyzdys - Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotojos ugdymui Dianos Butkutės ir istorijos mokytojos metodininkės Ingridos Jančiauskienės parengta ir įgyvendinta Kelionė laiku.  Su mokyklos  bendruomene ir svečiais nusikeliama ant Kalniškės piliakalnio, į XIII amžių, Saulės mūšio išvakares, rugsėjo 22 -ą, kuomet buvo ugnies ženklas - vienykimės. Iš idėjos sukurtas scenarijus, atributai, vardai, veiklos barai, parinktos giesmės, papročiai ir žaidimai įtraukę mokinius, mokytojus, administracijos darbuotojus ir dalį tėvų. Pastebima mokinių mokymosi kultūra - edukacijos metu išlaikytas susitarimas nesinaudoti šiuolaikinėmis technologijomis. Ateities planuose Jorinių – jaunimo, pavasario žalumos, žemdirbių, arkliaganių šventės išgyvenimas.

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojos Nijolės Gotlibienės pastebėjimu, iš muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo 20013 m. projekte Creatlearn, gimė tai, ką jūs dabar jau turit, ir tai yra vaikų mokymas kitaip. Tad palinkėta tvaraus tolimesnio bendradarbiavimo.

Gargždų krašto muziejaus darbuotojos Dovilės Vaičiutlytės prezentacijose – Kelionės  laiku ateities trajektorijos – įtraukti naujų partnerių iš kultūros, švietimo įstaigų, organizuoti dvi edukacijas lapkričio 23-24 d. Trečio amžiaus universiteto klausytojams, parengti  edukacijas valstybingumo  tema 2018 metų rudeniui, tęsti bendradarbiavimą su tarptautine organizacija ,,Bridging Ages“, dalyvauti tarptautinėse konferencijose Latvijoje bei Pietų Afrikos Respublikoje, rengti bendrus projektus su Latvija, Estija, Suomija ir Švedija. Be to akcentuojama pagalba  parengiant edukaciją: nusprendžiant temą, atliekant tyrimą ( vietos ir istorijų įvertinimą), sukuriant scenarijų ir  programą.

Minėtos  pateiktys, idėjos, ryšiai iliustruoja, kad Klaipėdos rajonas – bendradarbiaujančių institucijų rajonas, o Kelionės laiku metodas – giluminis mokymasis ir  išgyvenimai, kurie palieka nepamirštamą įspūdį ir ugdo pilietiškumą per savo šaknų pažinimą.  Aptariami, pristatomi dalykai tai proveržis, kurį jau daro išsivysčiusios šalys. Nepigus, reikalaujantis laiko, finansinių resursų ir svarbiausia, bendruomeniškumo. Tačiau menasi JAV prezidento Tomo Džefersono posakis ,,Jeigu įsivaizduoji, kad švietimas yra brangus, pabandyk gyventi nemokšų visuomenėje“.

 
Arūnas Mikalauskas, Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas metodininkas