Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Klaipėdos rajono švietimo centras kviečia rajono ugdytojus, mokinius ir senjorus stiprinti meilę savo šaliai per etninių simbolių pažinimą.

Dažnai šventėms pasirinkdami pompastiškas formas, pačių giliausių paslapčių – kas, kaip, kodėl – liekame nepažinę. Ir visi tie prieš mūsų akis mirguliuojantys etniniai raštai, nuo kūdikystės matyti, spėjame, kažką mums svarbaus mena, tačiau, ką – nežinome. Viskas pasaulyje turi reikšmę, todėl užkoduotas reikšmes turi ir mūsų protėvių austi, raižyti, vyti ir šokti simboliai.

Švietimo centras, naudodamasis Klaipėdos rajono savivaldybės siūloma galimybe gauti finansavimą pagal Etninės kultūros plėtros programą, parengė projektą „Etninių simbolių raktas kartų ryšiui“.

Projekto tikslas – ugdyti jaunosios kartos meilę Lietuvai, tautinę ir valstybinę savivoką, stiprinant kartų ryšius per lietuvių tautinių simbolių pažinimą. Projekto didžiąją dalį finansuos Klaipėdos rajono savivaldybė. Šio projekto pagrindu parengta ir prilyginta akredituotai kvalifikacijos tobulinimo programa „Simboliai etninėje kultūroje: valstybinės savivokos tarpkultūriniame kontekste stiprinimas“. Mokytojai, dalyvausiantys šiame projekte, įgis 24 akad. val. dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo programoje pažymėjimus. Programa apima įvadinį teorinį seminarą „Simboliai etninėje kultūroje“, darbą su mokiniais: pagalbą mokiniams rengiant projektinius darbus (stebėseną, konsultavimą, vertinimą), baigiamąją konferenciją „Etninių simbolių raktas kartų ryšiui“.

Koks šio projekto pagrindinis siekis? Slapčiausių simbolių, ženklų, užkoduotų etninės kultūros dirbiniuose, analizė padės žingsnis po žingsnio susipažinti su etninės kultūros prasmėmis bei, tikimasi, paskatins jaunimą domėtis pačia etnine kultūra. Vien etninės kultūros kaip atskiro dalyko pažinimas neduos laukiamo rezultato – aktyvaus įsitraukimo, domėjimosi protėvių kultūra. Čia svarbus emocinis aspektas – senolių meilė, globa, rūpestis, šiluma, kurių dėka egzistuoja nauja, sveika ir sėkminga karta. Dėl šios priežasties projekte siekiama panaudoti senolių daiktus, kuriuose užkoduoti bendri ankstesnėms kartoms būdingi simboliai ir ženklai. Panaudotą medžiagą galimai sudarys ir daiktai iš 20 a. pradžios, kuri reikšminga Lietuvos valstybės atkūrimui. Mokiniams, neturintiems artimoje aplinkoje senų daiktų su etnine simbolika, pagalbą suteiks Klaipėdos rajono Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Rajono senjorai yra pasirengę bendradarbiauti.

Projekto eiga:
1.    Kovo 6 d. Vytauto Tumėno, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojo, teorinis seminaras rajono mokytojams, senjorams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie lietuvių audinių ir kitų taikomosios dailės dirbinių ornamento simboliką – raštų formą, jų pavadinimus ir juos atitinkančius įvaizdžius bei jų reikšmę etninės kultūros tradicijoje. Lietuvos medžiaga bus nagrinėjama platesniame lyginamąjame tarpkultūriniame geografiniame ir laiko kontekste.
2.    Kovo mėn. būsimos konferencijos ir projektinių darbų nuostatų paskelbimas rajono mokykloms, kviečiant mokinius rinkti medžiagą ir atskleisti simbolių temą įvairiuose senuose daiktuose (įvairiose etninės kultūros raiškos formose, pvz., tekstilės, medžio, metalo ir daugelyje kt.). Muzikos ir choreografijos mokytojai kviečiami tyrinėti etninę simboliką lietuvių dainose ir šokiuose.
3. Kovo–spalio mėn. mokinių projektinių darbų rengimas rajono mokyklose.
4. Lapkričio mėn. projektinių darbų pristatymas baigiamojoje mokinių konferencijoje „Etninių simbolių raktas kartų ryšiui“.

Projekto trukmė – vieneri metai, tačiau projektas prisidės prie edukacinio banko kūrimo, kuris bus tęstinis ir skelbiamas Klaipėdos rajono švietimo centro internetinėje svetainėje.

Labai svarbu pažymėti projekto reikšmingumą prasmingam mokymuisi ir dalykų integracijai. Projektinio mokymosi forma – puikus mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo būdas.

Projektinis darbas skatina mokinį patį rinkti medžiagą, domėtis, tyrinėti ir t.t. Tokiu būdu mokinys pats aktyviai mokosi, atranda, o žinios išlieka ilgam.

Kviečiame rajono ugdytojus įsitraukti į projekto veiklas ir kalbėtis, tartis, siekiant organizuoti kūrybišką tiek mokinių mokymosi procesą, tiek pačių mokytojų profesinį tobulėjimą. Juk svarbiausia – kolegialus bendradarbiavimo saitų pynimas ir palankios mokymosi aplinkos sukūrimas mums visiems! Vardan besimokančios, ateitin žvelgiančios Lietuvos, nepamirštant tradicijų.