Atsisiųsti: konferencijos nuostatai, registracijos lapas.

Konferencija vyks Klaipėdos rajono Gargždų „Vaivorykštės“  gimnazijoje, Vingio 6,  Gargždai
Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi, ugdant mokinių kūrybiškumą.

Kviečiame:
•    matematikos mokytojus ir jų mokinius

Konferencijos darbo formos:
•    pranešimai,
•    stendiniai pranešimai,
•    pristatymai,
•    spektakliai,
•    video filmai,
•    diskusijos,
•    kt.

 

Svarbiausios datos ir terminai:

- iki 2018 m. kovo  mėn. 8 d. – registracija, pranešant:  darbo pavadinimą, darbo autorių ir mokytoją,  mokyklos pavadinimą.
2018 m. kovo mėn. 13 d. 9.00 – 9.50 val. dalyvių registracija.
 2018 m. kovo mėn. 13 d. 9.50 val. – konferencijos atidarymas.

 

Kontaktiniai duomenys:

El. paštas: 
Gargždų „ Vaivorykštės“ matematikos mokytoja Dalia Bendikienė
El. paštas:
Klaipėdos rajono  matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Aldona  Matulaitienė                     


Geras pavyzdys ir sunkų darbą daro lengvu. J.V. Gėtė