Balandžio 3 d. į mokymus „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T tėvystės metodika“  rinkosi Klaipėdos rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus, Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų, Paramos šeimai centrų vadovai ir socialiniai darbuotojai, Visuomenės sveikatos biuro specialistai. Mokymuose taip pat dalyvavo  rajono seniūnijų socialiniai darbuotojai ir mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui bei socialiniai pedagogai.

Vykdant institucinės globos bei vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką, savivaldybės susiduria su nemenkais iššūkiais. Kyla klausimų, kaip kuo efektyviau organizuoti pagalbą vaiko gerovės srityje, kaip užtikrinti efektyvius pagalbos teikimo procesus, kaip garantuoti, kad paslaugų teikimas būtų savalaikis. Sukurtas Ankstyvosios intervencijos medelis bei praktinis metodinis įrankis S.M.A.R.T tėvystė padeda savivaldybėse kompleksiškai spręsti pagalbos vaiko gerovės sistemoje organizavimą ir tinkamai pasiruošti pokyčiams.

Mokymų tikslas – susipažinti, kaip diegti ir taikyti Ankstyvosios intervencijos modelį, kaip parengti veiksmingas praktinio įgyvendinimo schemas ir jas įgyvendinti, kaip taikyti S.M.A.R.T tėvystės metodinį įrankį ir kaip tinkamai organizuoti jo naudojimą.

Mokymus vedė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ lektorės Jūratė Griciūtė ir Veneta Veršulytė. Lektorės yra Ankstyvosios intervencijos modelio ir S.M.A.R.T metodikos bendraautorės ir turi darbo savivaldybės administracijoje patirtį, todėl galėjo ne tik profesionaliai išaiškinti metodikos teoriją, bet ir išsamiai atsakyti į klausimus vykdant mokymų praktines veiklas.

„Turiu geresnį supratimą apie modelio ir metodikos taikymą“, „Apie mokymo įrankius jau buvau girdėjusi ir dalinai taikiau savo darbe, bet dabar jaučiuosi daug tvirčiau ir turiu konkretų supratimą“, „Naudojant šį įrankį bus tiksliau diagnozuojama reikiama pagalba vaikui“, „Neapsiribosime fraze „Teikiti vaikui psichologo konsultaciją“, bet galėsime tiksliai įvardinti konkrečią pagalbą“, - reflektuodami mokymų pritaikomumą teigė renginio dalyviai.

Prieš prasidedant mokymams, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius susirinkusiems vaiko gerovės specialistams pristatė Klaipėdos rajono tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę Mildą Jaraminaitę Usienę. Tikimasi, kad jos veikla padės visiems darniau dirbti teikiant pagalbą vaikams.

Mokymai buvo  finansuoti  Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių plano lėšomis įgyvendinant tęstinį Klaipėdos švietimo centro projektą „Socialinio emocinio ugdymo programų  įgyvendinimas Klaipėdos rajono mokyklose“.

ŠC informacija