Balandžio 4–6 d. Klaipėdos rajono švietimo centras organizavo Klaipėdos rajono pedagogams tarptautinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Rezultatais grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo įstaigose“.

Jau eilę metų rajono mokytojai metodinių būrelių veiklos ataskaitose nurodydami kvalifikacijos tobulinimo poreikį pabrėžia pageidavimą susipažinti su kitų, pažangesnių šalių švietimo sistemomis. Estija pasirinkta neatsitiktinai. Esame daug girdėję apie estų pasiekimus įvairiose ugdymo srityse. Norėjome įgyti žinių ir pasisemti gerosios patirties, kaip tokio dydžio klasėje, kaip ir pas mus, individualizuoti ugdymą, naudoti mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras. Juk Estijos penkiolikmečiai pagal gamtamokslį raštingumą yra pirmi Europoje ir treti pasaulyje, pagal matematinį raštingumą – devinti pasaulyje, pagal skaitymo gebėjimus – šešti. Tad svarbiausias seminaro tikslas buvo išsiaiškinti, kaip pasiekiami tokie puikūs rezultatai, ir ką daryti, kaip pritaikyti įgytas žinias patiems organizuojant ugdymo procesą ir siekiant optimaliausio rezultato.

Atsižvelgdami į seminaro dalyvių profesinės veiklos sritis ir kvalifikacijos tobulinimo lūkesčius numatėme vizitus ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei vidurinio ugdymo įstaigose. Rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo pedagogai šalia Tartu miesto įsikūrusiame Luunjos vaikų darželyje „Midrimaa“ susipažino su vaikų darželio edukacinėmis erdvėmis, ugdymo metodikomis, taikomomis ugdymo priemonėmis (nuo lego konstruktorių ir laptopų iki edukacinių bitučių „Bee Bot“). Mūsų pedagogai žavėjosi Estijos pedagogų atlyginimų dydžiu (darželio auklėtojo minimalus atlyginimas – 1087 Eur) ir pedagogų, specialistų bei ugdomų vaikų skaičiaus grupėje santykiu. Luunjos vidurinėje mokykloje Klaipėdos rajono pradinių klasių ir dalykų mokytojams buvo pristatyta Estijos švietimo sistema, pagrindiniai ugdymo principai, įvairių dalykų mokytojai dalijosi patirtimi kolegų iš Lietuvos rūpimais klausimais.

Norėtųsi išskirti vizitą Talino 21-ojoje vidurinėje mokykloje, kuris vainikavo mūsų rajono pedagogų patirtis Estijos ugdymo įstaigose. Tai – didžiausia Talino vidurinė mokykla, kurioje mokosi 1357 mokiniai, o juos ugdo 80 bendrojo ir 20 neformaliojo ugdymo mokytojų. Mokykla nustebino išskirtiniu senamiesčiui būdingu architektūriniu pastatu, aukšta vadovų, mokytojų ir mokinių bendravimo kultūra, neregėtomis edukacinėmis erdvėmis, įvairiomis ugdymo profiliavimo galimybėmis bei pagarba svečiui, kurią pajutome tik įėję į vidų. Mokykla, kuri priima suinteresuotas grupes iš įvairiausių pasaulio kraštų, vyriausybių atstovams ir žurnalistams iš pažangiausių šalių pristato ugdymo pavyzdžius, leido pasijusti mums pačiais garbingiausiais svečiais. Mokinių choras dedikavo mums dvi profesionaliai atliekamas dainas, o su įstaigos veikla rusų kalba supažindino draugiški ir profesionaliai pristatyti įstaigą pasirengę abiturientai. Tai – įprasta praktika šioje mokykloje, leidžianti mokiniams ugdytis dalykines ir bendravimo kompetencijas. Kadangi čia didelis dėmesys skiriamas mokinių verslumo ugdymui, daugelis veiklų atitinka realias gyvenimiškas ir ateityje profesinėje veikloje tikėtinas situacijas. Mokinių-gidų dėka pamatėme ugdymo procesą iš vidaus, užėjome į pamokas ir stebėjome aplinkas. Ekskursijos po mokyklą metu mus visą laiką lydėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Juta Hirv, o mokyklos direktorius Meelis Kondas, praeityje dirbęs švietimo ministerijoje ir kitose švietimo politiką formuojančiose institucijose, konferencijų salėje išsamiai pristatė mokyklos istoriją ir veiklą, pagrindines vertybes ir ugdymo kryptis, apžvelgė Estijos švietimo sistemą, jai keliamus iššūkius ir vyraujančias problemas. Sužinojome, kad minimalus mokytojų atlyginimas – 1150 Eur, vidutinis – 1250–1300 Eur, bazinis krūvis – 21–22 pamokos per savaitę. Mokytojų kategorijų nėra, darbo vertinimas ir atlyginimai – pagal rezultatus. Nors ir garsėja estai sėkmingų individualios mokinių pažangos matavimo ir vertinimo bei įsivertinimo instrumentų taikymu, tačiau ir jie susiduria su sunkumais bei nuolat ieško problemų sprendimo būdų. Iššūkiai ir problemos abiejose šalyse panašūs, tik skiriasi nuoseklumo, pastovumo ir sėkmingų veiklų tęstinumo santykis.
Į šią mokyklą patenka ne visi, pabuvome išrinktaisiais, už tai jiems jaučiamės labai dėkingi! Kasmet Talino 21-oji vidurinė mokykla organizuoja vis kitai šaliai skiriamą kultūros savaitę. Kokiai šaliai skirti šie metai – tai iliustruoja darbai erdvėse, užfiksuoti ir pateikti nuotraukų albume.

Kadangi kelias iki numatytų Estijos ugdymo įstaigų ne toks ir artimas, buvo pasirinktas patrauklus maršrutas, o dalyviai galėjo pasigrožėti nuostabia Estijos gamta ir istorinėmis architektūros įžymybėmis. Aplankėme Tartu miesto įžymiąsias vietas: senamiestį, Rotušės aikštę, šv. Jono bažnyčios apžvalgos aikštelę, Domo katedros griuvėsius, „Velnių“ ir „Angelų“ tiltus, mokslo centrą „Ahhaa“, nuvykome į Kuremäe moterų stačiatikių vienuolyną ir susipažinome su sentikių kaimeliais prie Peipus ežero, mėgavomės Baltijos jūros (Suomijos įlankos) ramybe ties Käsmu kaimeliu, dalyvavome ekskursijoje Palmsės dvare ir ragavome nacionalinius Estijos patiekalus, apėjome pėsčiomis Talino senamiestį ir išgirdome istorinius faktus apie jo žymiuosius objektus: Katedrą, Tompea pilį, Rotušės aikštės ansamblį, dailininkų gatvę, „Storąją Margaritą“, Hermano ir „Žvilgsnio į virtuvę“ bokštus, miesto gynybinę sieną, legendą apie senąją vaistinę ir marcipano kilmę, nuėjome „Ilgosios“ ir „Trumposios“ kojos maršrutus, prie Keila-Joa dvaro ansamblio grožėjomės Keilos krioklio vandens srovės jėga.

Grįždami seminaro-kelionės dalyviai atliko refleksijos užduotis, nurodydami žinias ir vertybines nuostatas, kurias įgijo; veiklos sritis, kuriose galės ir gebės jas pritaikyti bei profesinio tobulėjimo poreikį, galimybes ir troškimus ateičiai.

Vaizdo reportažą rasite paspaudę čia.

ŠC informacija