Balandžio 5 d. Klaipėdos rajone lankėsi Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai, siekdami sužinoti apie saugios emocinės aplinkos vaikui kūrimą Klaipėdos r. įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupėse. Gerosios darbo patirties perėmimą ir dalijimąsi tarp mokytojų ir švietimo įstaigų pedagogai vertina kaip vieną iš svarbiausių ir veiksmingiausių kvalifikacijos tobulinimo formų. Kolegialumas, dalyvavimas, bendradarbiavimas, mokymasis ir aktyvumas – penkios pagrindinės vertybės, kurios sudaro atsakingo požiūrio į profesionalumą pagrindus.

Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir Vėžaičių pagrindinės mokyklos pedagogės dalijosi gerąja patirtimi apie vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programų „Zipio draugai“ ir „Laikas kartu“ įgyvendinimą priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse, jų poveikį ugdant vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus. Minėtų įstaigų pedagogės pristatė metodines veiklas, efektyvius ugdymo metodus, padedančius vaikams ugdyt(is) socialinius įgūdžius, įgyti gebėjimus, reikalingus sunkumams įveikti ir garantuojančius gerą emocinę savijautą.

Vaizdo albumas

ŠC informacija