2018 m. pradžioje pagal Klaipėdos rajono švietimo centro įgyvendinamą tęstinį projektą "Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo – Socialinio  ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimas mokyklose", kurį finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė, vyko mokymai pedagoginės psichologinės tarnybos ir rajono mokyklų psichologams  "Laiptai. Kartu gali būti lengva". Juos vedė Klaipėdos miesto mokyklų psichologės Giedrė Paulauskienė ir Eglė Vladičkienė, kurios jau įgyvendina šią tėvystės įgūdžių lavinimo  programą.

Pozityvios tėvystės meno mokomės visą savo gyvenimą. Mokomės iš savo klaidų ir sėkmių, kitų tėvų patirties, ieškome specialistų pagalbos ir rekomendacijų. Atsakinga tėvystė reikalauja daug pastangų, kantrybės ir pasiaukojimo. Tėvystė nėra įgimtas gebėjimas: mes negimstame kaip tobuli ir viską žinantys tėvai. Beje, mūsų vaikams ir nereikalingi tobuli tėvai. Vaikams reikalingi geri tėvai, t. y. mylintys, nuoseklūs, jautrūs vaikų poreikiams, sugebantys nustatyti tinkamas leistino elgesio ribas ir prognozuojami. Tenka nueiti ilgą patirties ir išbandymų kelią, kad išmoktume tinkamai elgtis su vaiku. Specialistų teigimu, atsakinga tėvystė išsprendžia daugelį su vaiku susijusių problemų: netinkamo elgesio, melo, vagysčių, nusikaltimų ir kt.  Tėvystės įgūdžiai yra lavinami. Ugdant kiekvieną naują gebėjimą neužtenka vien tik turėti daug žinių, labai svarbu ir sistemingai taikyti jas praktikoje.

Vasario-balandžio mėnesį Klaipėdos rajono švietimo centre vyko 11 grupinių užsiėmimų Klaipėdos r. tėvams, auginantiems 3-11 m. vaikus, „Laiptai. Kartu gali būti lengva“. Užsiėmimus vedė Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Rimantė Ignatjevienė ir Eglė Strazdauskienė.

Tėvai, dalyvavę programoje, turėjo galimybę įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių tinkamo bendravimo su vaiku įgūdžių: geriau pažinti, išklausyti ir suprasti savo vaikus, jų poreikius, jausmus, stiprinti vaikų savarankiškumą, tinkamai ugdyti savivertę, nustatyti elgesio ribas, suprasti netinkamo vaikų elgesio tikslus bei spręsti konfliktus. 

Dalyvavusių tėvelių teigimu po šių užsiėmimų pagerėjo bendravimas su šeimos nariais, užsimezgė artimesnis ryšys, lengviau pavyko išspręsti iškilusius konfliktus. Šeimos nariai vienas kitam dažniau pradėjo išsakyti kylančius jausmus, tapo atviresni. Smagu girdėti kai tėvai sako, jog, lankant šiuos užsiėmimus, jiems pavyko auklėti vaikus netaikant fizinių bausmių, o atrandant alternatyvas bausmėms. 

Tikimės, kad tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai pagerins tėvų-vaikų santykius, bei emocinę savijautą šeimose.

Mokymuose  įgytos žinios buvo sėkmingai  pritaikytos praktikoje. Tikėtina, kad tokie mokymai tėvams vyksta arba dar vyks visose rajono ugdymo įstaigose, kur dirba psichologai.

Rimantė Ignatjevienė ir Eglė Strazdauskienė, PPT psichologės