Klaipėdos rajono švietimo centras įgyvendina Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos projektą, finansuojamą ESFA lėšomis „Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“. Pagal projekte suplanuotas veiklas balandžio 16-18 dienomis grupė Klaipėdos rajono projekte dalyvaujančių  mokyklų pradinių klasių mokytojų dalyvavo stažuotėje keturiose  Londono mokyklose.

Pirmasis  įspūdis pravėrus Jungtinės karalystės mokyklos duris
Stažuotėje dalyvavusios Priekulės I. Simonaitytės ir  Veiviržėnų  J. Šaulio gimnazijų mokytojos Violeta Gricenkienė, ir Irena Raudonienė, Dovilų ir Plikių I. Labutytės pagrindinių mokyklų mokytojos Lina Skurdenienė ir Judita Zaksienė  vieningai tvirtina, kad Anglijos mokyklos labai saugios ir mokiniams užtikrinamas ypatingas saugumas. Pertraukų metu mokiniai nebūna vieni, juos visada prižiūri vienas iš pedagogų. Į mokyklą nepatenka nei vienas pašalinis asmuo, net tėvai turi iš anksto užsiregistruoti ir susitarti dėl pokalbio su pedagogu ar mokyklos vadovu. Kiekvienas lankytojas privalo užsiregistruoti. Mokykloje visapusiška rimtis, atrodo, kad jose nieko nėra, bet tuo pat metu klasėse vyksta rimtas darbas. Mokiniai moka bendrauti nekeldami triukšmo. Taigi Anglijos mokyklose -  griežta tvarka, aukšta mokinių elgesio ir bendravimo kultūra.  Mokiniai noriai bendravo su viešniomis iš Lietuvos ir  argumentuotai papasakojo, kodėl jiems patinka mokytis mokykloje.

Mokytojoms krito į akį tvarkinga, patogi ir moderni mokymo(si) aplinka, didelės sporto, žaliosios lauko edukacinės erdvės. Įspūdinga, kad sportui įrengtos erdvės net ant mokyklos stogo! Visose lankytose mokyklose mokosi ir draugiškai sutaria skirtingų kultūrų  bei rasių mokiniai. Nustebino valgyklų patalpos, nes mokiniams pavalgius stalai sulankstomi ir išstumiami iš patalpos  ir ten vėl vyksta užsiėmimai.

Kas patiko ir įsiminė lankantis mokyklose Londone?
Pirmą dieną stažuotės dalyvės  lankėsi akredituotose mąstymo mokyklose, kurios su mąstymo įrankiais jau dirba ketverius metus. Mokyklose daug vaizdinių priemonių, mokymosi reikmenų, ant klasių ir mokyklos koridorių  sienų žaismingos ir informatyvios vaizdinės priemonės, mąstymo žemėlapiai. Pamokoje mokiniai komunikabilūs ir organizuoti,  dalis jų tampa ekspertais, t. y. pataria mokytojams, kokius mąstymo įrankius taikyti pamokoje. Akredituotos Mąstymo mokyklos puikiai taiko mąstymo įrankius – mąstymo  žemėlapius, Debono skrybėles. Klasėje dirba po 2-3 pedagogus (mokytojus ir asistentus). Su specialiųjų poreikių vaiku dirba atskiras specialistas. Mokiniai įvaldę darbo grupėse metodą ir  pastoviai jį naudoja. Suolai ir kėdės sustumdyti darbui grupėse po 4-6 mokinius.

Antrąją dieną  lankytos dvi mokyklos, kurios dar tik ruošiasi akredituotis. Visa mokyklos bendruomenė nusprendusi tapti Mąstymo mokykla. Pamokose vyksta grupinis - komandinis darbas: vaikai pasiskirsto į grupeles, o su jais dirba du  ar trys pedagogai. Klasėse mokiniai sėdi  ne tik suoluose, bet ir ant tam specialiai pritaikytų kilimų. Akivaizdi aukšta šių Britanijos pradinių klasių mokinių mokymosi motyvacija. Klaipėdos rajono mokytojos  reflektavo  ir veiklas aptarė sėdėdami ratu ne su pedagogais, bet su mokiniais.  Vaikai pasakojo, kad jiems puikiai sekasi dirbti su mąstymo žemėlapiais, demonstravo juos savo sąsiuviniuose. Mokiniai teigė, kad mąstymo žemėlapių dėka jie geriau rašo rašinius, įsisavina matematikos žinias. Klasės turtingos mokymo ir vaizdinių priemonių gausa. Jų tiek daug, kad net langų stiklai jomis aplipinti.  Mąstymo žemėlapiais naudojamasi sistemingai kiekvienoje veikloje. Tai  atsispindi net edukacinėse erdvėse. Maloniai nuteikia nuoširdus ir  emocionalus mokytojų ir mokinių bendravimas. Tėvai supažindinami su mokyklos darbo metodais ir jie žino, kad jų vaikas mokosi Mąstymo mokykloje, kuri jam suteikia daugiau galimybių siekti mokymosi pažangos.

Užmegzti nauji kontaktai
Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos mokytoja Violeta Gricenkienė Londono 4 klasių mokiniams nuvežė dovanų Lietuvos vėliavos spalvų draugystės apyrankes. Mokiniai labai apsidžiaugė jas gavę. Kadangi lankytose mokyklose mokinių skaičius klasėje nuo 25 iki 30, apyrankių  teko pagaminti  net 120. Mokytoja sulaukė geranoriškos pagalbos iš visų savo gimnazijos  pradinių klasių mokinių ir kolegių, kurie draugiškai padėjo įgyvendinti ,,lauktuvių“  idėją.  Dabar Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos pradinukai laukia laiškų iš Londono.

Įgytos patirties pritaikomumas  darbe
Stažuotėje dalyvavusios mokytojos kelionės įspūdžiais ir patirtimi dalinsis  su kolegomis iš savo mokyklų artimiausių metodinių užsiėmimų metu. Jos ketina savo klasių mokiniams pagaminti naujų vaizdinių mokymo priemonių ir  plėtoti mąstymo žemėlapių taikymą savo pedagoginėje veikloje. Mokiniai bus pratinami mąstymo žemėlapius  klijuoti į sąsiuvinius, kad tėvai galėtų susipažinti ir gauti grįžtamąjį ryšį. Mokytoja V. Gricenkienė pasiryžusi  siekti , kad mokiniai taikytų mąstymo žemėlapius ne tik pamokinėje veikloje siekiant geresnių rezultatų, bet ir ugdydamiesi socialinę emocinę kompetenciją. Mokytoja J. Zaksienė planuoja kai kurių pamokų metu susėsti ant kilimėlio su savo mokinukais ir aptarti, ką naujo sužinojo ir  išmoko pamokoje.

Kokių kompetencijų trūksta ruošiantis tapti Mąstymo mokykla
Kolegos iš Anglijos Mąstymo mokyklų akcentavo, kad Mąstymo mokykla tampama nuosekliai siekiant užsibrėžtų tikslų per 4-5 metus. „Mes dar nesusipažinome su visais šios metodikos įrankiais. Mes dar tik pradėjome gilintis į mąstymo žemėlapius. Reikia juos giliau išanalizuoti ir taikyti savo pamokose“ teigia mokytojos L. Skurdenienė ir I. Raudonienė.
Trūksta dar žinių (instrukcijų), kaip teisingai naudoti žemėlapius. Jos bus įgyjamos per dvejus projekto įgyvendinimo metus ir įtvirtinamos praktinėje veikloje. Svarbu, kad pačios mokytojos motyvuotos ir galės būti Mąstymo mokyklų ambasadorėmis savo mokyklose. Ateities vizija, kad pradinėse klasėse mokinukai pradėję dirbti pagal Mąstymo mokyklų metodiką turėtų tęstinumą pagrindinio ugdymo programoje.

Paskutinis stažuotėje dalyvavusių mokytojų pastebėjimas - ateityje reikėtų plėtoti komunikavimo kompetenciją anglų klaba  su užsienio kolegomis bei mokiniais.