Pasitinkant auksinį rudenį Klaipėdos rajono biologijos mokytojai kartu su Kretingos, Salantų, Jurbarko, Šakių ir Klaipėdos miesto kolegomis dalyvavo biologijos asociacijos rengtoje respublikinėje konferencijoje „Ugdymą stimuliuojančios aplinkos, kaip priemonė mokymuisi tyrinėjant“, kuri vyko Vilkaviškio rajone Paežerių dvaro sodyboje.

Konferencijos metu mokytojai išklausė pranešimą aktualia tema ,,Brandos darbo ypatumai ir įgyvendinimo patirtys“. Nacionalinio egzaminų centro specialistė Jolanta Pauliukienė ir brandos darbų vertintojas Romas Darafėjus kalbėjo ir paaiškino, su kokiais sunkumais susidūrė mokiniai rašydami biologijos brandos darbą ir kokie klausimai kilo vertintojams. Buvo aptarta EMA 5-6 klasių mokiniams ir galimybė bendrauti šioje elektroninėje sistemoje ne tik su mokinias, bet ir su jų tėvais.

Biologinės įvairovės paslaptimis dalinosi Vilniaus Žemynos gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja, biomedicinos mokslų daktarė Asta Navickaitė. Mokslininkė skaitė įdomų pranešimą ,,Mažųjų gaubtagalvių tyrimai Lietuvoje“, skatino stebint gamtą kartu su mokiniais atrasti drugių buveines pagal matomus augalų lapų pažeidimus. Biologijos mokytoja ekspertė, elektroninės mokymosi aplinkos (EMA) užduočių autorė Inga Viltrakienė siūlė pamokoms apie gamtos įvairovę taikyti filmo ,,Sengirė" edukacinį variantą. Dalykiškas ir produktyvus darbas vyko sekcijose. Vieni mokytojai, padedant žolininkei Jūratei Rutkauskienei, nagrinėjo atsineštus augalus, aptarė jų naudingas savybes, susidomėję klausėsi pranešimo ,,Senosios žolininkystės tradicijos“, kiti – dalyvavo ekskursijoje po Paežerių dvarą, supažindino su dvaro istorija ir muziejaus eksponatais.

Išvykos metu buvo gilinamos dalykinės kompetencijos, stiprinamas biologijos mokytojų bendrystės ryšys, siekiant, kad biologijos pamokos mokiniams būtų kuo įdomesnės, įvairesnės bei atitinkančios šiuolaikinio ugdymo(si) reikalavimus.

Jolita Višinskienė, Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijos biologijos mokytoja, Biologijos asociacijos valdybos narė