„Jis galėtų net akmenį prakalbinti“, – taip neseniai Gargžduose viešėjusį lektorių Russell Stannard iš Anglijos apibūdina Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė. Su gitara rankose, šypsena veide jis įtikino rajono pedagogus atvirkščios pamokos, kurioje išnaudojamos informacinių technologijų potencialas, nauda.
Šie lektoriaus mokymai vyko pagal Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“. Juose dalyvavo 4 rajono švietimo įstaigų – Priekulės Ievos Simonaitytės ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijų, Dovilų ir Plikių Ievos Labutytės pagrindinių mokyklų – visi pradinių klasių mokytojai.

Pedagogai su nerimu laukė lektoriaus. Tačiau iki šiol vyravo ir klaidingas atvirkščios pamokos suvokimas. Manyta, jog mokytojas įrašo teorinę medžiagą ir vaikai internetu namuose ją gali išklausyti, o atėję klasėje atlikti praktines užduotis. Tačiau galimybės yra žymiai didesnės. Dirbama nemokama Edmodo ir Screen Capture programomis. Sukuriama virtuali klasė, uždara grupė. Atsiveria puikios galimybės individualizuoti ir diferencijuoti užduotis. Pavyzdžiui, pedagogas taiso mokinio darbą ir iškart komentuoja klaidas. Vaikas girdi, ką įraše, kurį kiekvienas gauna individualiai, pataria mokytojas, kokias taisykles pasikartoti ir mato ištaisytas klaidas virtualioje erdvėje – personaliniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone. Edmodo programa sudaro sąlygas mokytojams ne tik daryti pamokos įrašus, kuriais remdamasis vaikas gali pasikartoti medžiagą namuose, bet ir leidžia skirti mokiniams užduotis pagal jų gebėjimus. Pedagogas programoje mato, ko mokinys klausėsi, kaip jis atliko užduotis ir pan.

Edmodo programos kūrėjai pasakė, kad būdai, kaip šią sistemą išnaudoja R. Stannard, pranoko jų lūkesčius. Ne veltui šis lektorius yra vedęs mokymus daugiau nei 40-yje pasaulio šalių. Turi tris tarptautinius apdovanojimus švietimo srityje“, – pasakojo Švietimo centro direktorė R. Sirutienė. Anglas savaitę praleido Gargžduose, gyveno viešbutyje „Lijo“, o vakarus leido turiningai, iškart integruodamasis į vietos bendruomenę: grojo gitara, bėgiojo Gargždų parke ir Minijos slėnyje, žiūrėjo futbolo rungtynes. „Viena iš mūsų kontrakto sąlygų buvo, jog jam bus reikalinga gitara. Ją paskolinau iš „Kranto“ pagrindinės mokyklos muzikos mokytojo Ringaudo Stoškaus. Pagrojęs Russel‘as sakė, jog tik grįšiąs į namus, iškart pirksiąs naują gitarą, nes ši labai patiko“, – prisiminė R. Sirutienė. Anot jos, surasti tokį charizmatišką ir kompetentingą lektorių nebuvo lengva, teko pasinaudoti visais įmanomais ryšiais.

Savo šmaikštumu, įtaigumu R. Stannard akimirksniu išsklaidė pedagogų nerimą išbandyti technologines naujoves. Kiekvienas pedagogas dirbo prie kompiuterio. Į procesą įsijungė mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, Jie ateityje taip pat bus pagalbininkai pedagogams. Mokymai neapsiribos lektoriaus paskaitomis, toliau vyks 3 konsultacijos ir 3 papildomi susitikimai su mokytoja eksperte Beata Volungevičiene iš Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos. Projekto metu kiekvienas mokytojas turės sukurti po dvi skirtingas „Atvirkščias pamokas“. Vėliau jie galės šia informacine medžiaga keistis tarpusavyje.

„Neabejoju, kad pedagogai naudos Edmodo savo darbe, tačiau tam reikia dirbti žingsnelis po žingsnelio. Ateinantį rugsėjį, manau, mokytojai jausis tvirtai ir individuali vertinimo sistema bei „Atvirkščios pamokos“ metodas taps kasdieniu mokytojo įrankiu į mokinio sėkmę.“, – įsitikinusi Švietimo centro direktorė R. Sirutienė.

Dar vienas įgyvendinamo projekto iššūkis – individualios mokinio pažangos matavimas ir fiksavimas. Šią sistemą jau įvaldė Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai, kurie yra šio projekto konsultantai. Projekte bus sukurta tokia individuali mokinio pažangos matavimo sistema, kuria naudojantis bus matyti, kur link vaikas eina, kokią pažangą jis daro, koks jo elgesys klasėje, kiek jis įdeda pastangų mokydamasis ir koks jo esamo momento žinių lygmuo. Išsamią informaciją apie mokinio pasiekimus galės matyti ne tik pats mokinys ir jo tėveliai, bet ir mokytojai bei mokyklos vadovai. Šios programos galimybės, anot R. Sirutienės, atitinka šiuolaikinį laikmetį. O plačiai naudojamas elektroninis dienynas „Tamo“ jau po truputį atgyvena. Įgyvendinant projektą bus siekiama, kad per dvejus metus kiekvienoje projekto mokykloje 4 klasės mokinių, kurie pasiekia aukštesnįjį rašymo gebėjimų lygį, dalis padidėtų ne mažiau kaip 20 proc., o mokinių raštingumas viršytų šalies vidurkį.

Projekte dalyvaujantys pedagogai negaili gražių žodžių inovacijų diegėjams. „Kai sužinojau, kad mūsų gimnazijos mokytojai dalyvaus šiame projekte, labai sunerimau. Maniau, bus labai sunku. Tačiau dabar labai džiaugiuosi, kad galime mokytis naujų dalykų. Lektoriai kūrybiškai veda užsiėmimus. Gauname daug praktinių patarimų, kurie bus naudingi mokytojo darbe, praplės mūsų galimybes“, – įsitikinusi Priekulės Ievos Simonaitytės pedagogė Giedrė Stončienė.

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kaltauskienė tiki, jog diegdami Edmodo programą dalinsis gerosios patirties pavyzdžiais. Mokiniai turės teisę komentuoti atliktus namų darbus, gauti tiesioginį ir individualų mokytojo komentarą, patarimus, individualias užduotis ir individualų vertinimą. Svarbiausia, kad tai saugus bendradarbiavimas uždaroje virtualioje klasėje.

Agnė Adomaitė, Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ korespondentė
http://www.gargzdai.lt