Puoselėjant savo tautos ir krašto kultūros tradicijas, ugdant meilę tautinei muzikai ir meninę saviraišką bei skatinant mokinių ir senjorų bendravimą, kovo 29 d. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs Klaipėdos apskrities XVI tautinės muzikos ir šokio festivalis „Garsų vaivorykštė“.

Renginyje dalyvavo gausus kolektyvų būrys iš Klaipėdos rajono ir miesto mokyklų, pasirodymus vertino ir nominacijas skyrė komisija: Klaipėdos rajono švietimo centro metodininkė Nomeda Skliuderienė, Klaipėdos rajono švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Jaunimo reikalų koordinatorė Adelija Radžienė ir muzikos mokytoja metodininkė, Klaipėdos rajono TAU atstovė Regina Česnauskienė. Šiltu sveikinimo žodžiu Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos direktorė Irena Pintverytė padrąsino visus šventės dalyvius, palinkėjo festivaliui gyvuoti, augti, tobulėti.

Festivalio programą pradėjo ir papuošė Klaipėdos rajono TAU mėgėjiškos dramos būrelis „Žemaitiška rokonda“ (vadovė Liudmila Bakanovaitė). Senjorų suvaidintas sceninis vaizdelis pagal Žemaitės apsakymą „Marti“ žiūrovus sužavėjo ne tik jumoru, bet ir gražia žemaičių tarme, todėl komisija kolektyvui skyrė „Žemaičių tarmės puoselėtojo“ nominaciją.

Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų šokių studija „Vija“ ir Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų skyriaus folklorinis ansamblis „Veiviržėlė“ (vadovai Sandra Leonauskienė, Jolanta Kudabienė, Alvydas Vozgirdas) parodė bendrą žaismingą ir autentišką programą „Mes maži piemenukai“.

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos šokių kolektyvas „Skraja“ (vadovės Inga Danieliūtė, Vaida Zacharevičienė, Vitalija Valaikė) pasirodymo pradžioje visus suintrigavo mįslingu savo programos pavadinimu – „Septynios mylios sauso tilto, ant galo saulė teka“. Publika sėkmingai įminė paslaptingą mįslę – juk artėja Šv. Velykos. Komisijos sprendimu kolektyvui skirta „Kūrybiškiausio kolektyvo“ nominacija.

Klaipėdos rajono Vėžaičių pagrindinės mokyklos kanklininkų ansamblis „Šermukšnėlė“ (vadovės Ramutė Pozingienė, Aldona Tilvikienė) pripažintas tautiškiausiu festivalio kolektyvu.

Ypatingą nuotaiką scenoje sukūrė Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos mokiniai (vadovai Audronė Balsytė-Ignatavičė, Artūras Petruoka). Jautriu poetiniu žodžiu ir melodinga, tėvynės ilgesiu persmelkta daina bei šokiu priminė skaudžius Lietuvos istorijos įvykius, pakeitusius prosenelių, senelių, tėvų – visų mūsų – gyvenimus. Lapių pagrindinės mokyklos mokiniams skirta „Patriotiškiausio kolektyvo“ nominacija.

Klaipėdos rajono Ketvergių pagrindinės mokyklos mokinė Gabrielė Popovaitė atliko mini kompoziciją „Žmuogus kap cyrulis“, tada gimnazijos aktų salę užplūdo tikro pavasario garsai – žiūrovai išgirdo įvairių paukščių čiulbėjimą, klegėjimą, tarškėjimą. Komisija Ketvergių pagrindinės mokyklos mokiniams (vadovės Eglė Avilovienė, Magdalena Razbadauskienė, Audra Lingvenienė) skyrė „Išradingiausio kolektyvo“ nominaciją už publikos širdyse pažadintą pavasarį ir mokyklos ansamblio ypač gražiai sudainuotą dainą „Ne dėl žalio vyno“.

Klaipėdos rajono Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos vokalinis – instrumentinis ansamblis ,,Skambančios gaidos“ (vadovė Jolanta Petraitienė) užbūrė klausytojus muzikos garsų gausa ir jų derme bei magiška energija, todėl komisija ansambliui skyrė „Profesionaliausio kolektyvo“ nominaciją.

Gargždų kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choro ansamblis “Atmintis” (vadovė Kristina Katauskienė) pelnė „Darniausio kolektyvo“ vardą.

Svečiams iš Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos buvo skirtos net kelios nominacijos: „Išraiškingiausias kolektyvas“ – tautinių instrumentų ansamblio „Subatėlė“ jaunesniųjų birbynininkų grupei ir birbynių kvintetui (vadovas Anatolijus Tumanovas), „Nuoširdžiausias kolektyvas“ – tautinių instrumentų ansamblio „Subatėlė“ vokalinei grupei (vadovė Dalia Šiaučiukėnienė), „Muzikaliausias kolektyvas“ – tautinių instrumentų ansamblio „Subatėlė“ kanklių grupei ir tradicinių kanklių ansambliui „Bangužės“ (vadovė Loreta Tumanovienė).

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos tautinės muzikos ir šokių ansambliui komisija dėkojo už lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimą, o jo vadovėms Laimai Rimkienei, Jūratei Surblienei, Anželinai Papievienei ir už nuostabaus festivalio organizavimą.

Festivalio kolektyvams buvo įteiktos atminimo statulėlės (autorė gimnazijos mokytoja Rita Batečko), gėlės, padėkos raštai ir saldumynai. „Garsų vaivorykštės“ dalyviai ir žiūrovai džiaugėsi galimybe ne tik kartu pabūti, dainuoti, šokti, groti, bet ir pajusti, kaip sieloj muzika skleidžias.


Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos informacijos sklaidos klubas.

Nuotraukos Gargždų „Vaivorykštės‘ gimnazijos mokytojo Gintauto Našlėno ir Klaipėdos raj. Švietimo centro metodininkės Liudmilos Bakanovaitės

VAIZDO ALBUMAS