2019 m. balandžio 11 d. Klaipėdoje, viešbutyje ,,Amberton Klaipėda“ vyko tarptautinė konferencija ,,Holistinis (visuminis) ugdymas ir terapija ikimokykliniame amžiuje žaismės aspektu“ prevencinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ sklaida. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos ikimokyklinių įstaigų logopedai, mokytojai, projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ dalyviai. Konferencijoje buvo aptariami įvairūs žaismės principu grindžiami kalbos sutrikimų prevencijos būdai, holistiniai metodai ir efektyvi pagalba vaikui, sudarant kuo palankesnes sąlygas jo kalbos plėtotei. Buvo pristatomi žodiniai, vaizdiniai ir stendiniai pranešimai, vyko metodinių priemonių paroda. Šiame projekte dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Nyderlandų specialistai ir pedagogai, vaikai ir tėvai. Jame dalyvauja keletas mūsų rajono ugdymo įstaigų: Gargždų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, Gargždų lopšelis-darželis ,,Naminukas“, Vėžaičių lopšelis-darželis.

Konferencijoje savo darbo patirtimi dalijosi ir mūsų rajono pedagogai ir specialistai. Pranešimą ,,Vaikų kalbai tobulėti padeda žaidimai“ skaitė Vėžaičių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja Agnė Jankienė, pranešimą ,,Vaikų kalbinius gebėjimus ugdantys žaidimai“ skaitė Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ logopedė metodininkė Diana Jarutienė. Buvo pristatytas stendinis pranešimas ,,Padėk man gražiai kalbėti“, kurį parengė Gargždų lopšelio-darželio logopedė metodininkė Rita Dumašienė. Vėžaičių lopšelio darželio logopedės Loreta Zakarienė ir Tatjana Pagojienė ir Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ logopedė Diana Jarutienė pristatė projekto įgyvendinimo 2018-2019 m. m įstaigose aprašymą. Konferencija sudarė puikią galimybę pasidalinti darbo patirtimi, pasisemti naujų idėjų ir jas efektyviai įgyvendinti ugdant vaikų kalbą.

VAIZDO ALBUMAS

Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė, Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ logopedė metodininkė Diana Jarutienė