„Geros mokyklos koncepcijoje“, į kurią lygiuojasi visa šiandieninė švietimo sistema, teigiama: „<...> gera mokykla – pamatinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti ir sėkmės siekianti mokykla“.

Šiuolaikinėje mokykloje svarbiausiu tikslu tampa kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, gebėjimo dirbti komandoje, mokėjimo mokytis ugdymas, todėl sėkminga mokytojos ir mokinio veikla – mąstymą lavinanti veikla, kurioje naudojama gausybė patrauklių metodų, padedančių atsiskleisti kūrybingumui. Kaip teigia žymus pedagogas, pedagogikos teoretikas Sebastianas Leitneris, šiandien svarbiau ne tai, ko mokytojas moko, bet tai, kaip mokiniai mokosi. Todėl pamokos netradicinėse erdvėse, edukacinės išvykos, patyriminis mokymas tampa neatsiejama kiekvienos mokymosi veiklos dalimi.

Šiais principais vadovaujasi ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai, savo pamokose taikantys pačius inovatyviausius mokymo ir mokymosi metodus. Besibaigiant mokslo metams, gegužės pradžioje, gimnazijoje tradiciškai skelbiama Lietuvių kalbos savaitė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Šiemet savaitė prasidėjo vieną penktadienį, kai grupė ketvirtokų su mokytoja Rasa Rusteikiene vyko į edukacinę išvyką „Tūlos“ pasakotojo keliais“, kurios įspūdžius pristatė srautinėje pamokoje visiems gimnazijos ketvirtokams. Kaip pasakojo abiturientai, jie pakeliavo po Vilniaus Užupio rajoną Jurgio Kunčino romano ,,Tūla“ pasakotojo - bevardžio valkatos - keliais. Dviejų valandų ekskursijoje lydėjo gidė, kuri susiejo Užupio respublikos reiškinį su romano pasakotojo bohemiška gyvenimo būdo filosofija. Kelionės metu ir po jos moksleiviai atliko įvairias kūrybines užduotis. Tad galima teigti, kad ,,gyvas“ maršrutas, sąlytis su Užupio kiemais ir Vilnele, Vilniaus bažnyčiomis ir tilteliais daug prasmingesnis nei vien tik perskaityti romaną ir jį analizuoti tradicinėse pamokose.

Kita Lietuvių kalbos savaitės diena – pirmokų ir antrokų gimnazistų diena, skirta Žemaitijos metams paminėti. Mokiniai labai kruopščiai analizavo ir iš įvairių šaltinių rinkosi labiausiai patikusį žemaitišką žodį, „išvertė“ jį į lietuvių kalbą ir iliustravo. Gimnazijos fojė surengta pačių geriausių darbų paroda.

Tikrąją Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – gegužės 7-ąją - grupė gimnazistų ir mokytojų dalyvavo Savivaldybės surengtame minėjime Dovilų etninės kultūros centre. Čia buvo apdovanoti rajono moksleivių rašinių apie gimtąjį kraštą dalyviai. Rašinius pristatė net 15 kūrybingų „Vaivorykštės gimnazijos mokinių, o viso konkurso laureate tapo I c klasės mokinė Gabrielė Petruokaitė. Taip pat tą dieną keli geriausi mokyklos skaitovai, meninio žodžio meistrai vyko į Klaipėdos dramos teatrą, kur surengtas Lietuvos moksleivių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas „Lietuviško žodžio šviesoje“.

Lietuvių kalbos savaitės renginiai pasibaigė dar viena srautine pamoka - „Viešasis kalbėjimas“, skirta trečiokams. Jiems abiturientai Aistė, Paulius, Rugilė ir Robertas sakė viešąsias kalbas įvairiomis temomis, diskutavo apie tai, kaip parengti gerą kalbą, kaip nesijaudinti ją sakant.

Džiaugiamės ir didžiuojamės kūrybiškais, laisvais, originaliais gimnazijos mokiniais, lietuvių kalbos mokytojais, pasiekusiais puikių rezultatų.

Nerija Valinčienė, „Vaivorykštės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė