Neužteršta gamta, švari ir sveika aplinka yra didelis žmonijos turtas, o be to, tai būtina sąlyga išlikimui, egzistavimui. Nuo to, kaip mes saugome gamtą, naudojamės jos teikiamomis gėrybėmis, puoselėjame ir tausojame aplinką, priklauso mūsų visų ateitis. Vilniaus Gedimino technikos universiteto nuotolinio ugdymo platformos ,,Ateities inžinerijos” programų „Darni gyvenamoji aplinka“ bei „Atliekos ir darni aplinka‘‘ veiklose dalyvavo 14 gimnazijos mokinių ir pristatė tris projektinius darbus. Geografijos mokytoja Jurga Venckauskienė ir jos mokiniai (Daugintytė Leticija, Gečaitė Agnė, Gižas Liudas, Gomas Titas, Putrius Liudas, Remeikaitė Rugilė, Žutautas Benas) savo tiriamąjį darbą atliko Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos aplinkoje, vykdė apklausą – mokiniai pateikė, kokią susisiekimo rūšį panaudojo kelionei į mokyklą, kokį atstumą įveikė ir kiek laiko sugaišo. Atsakymai buvo išanalizuoti, pateikti lentelėse bei diagramose, padarytos išvados. Konkursui pristatė plakatą ir parengė darbo aprašą. Mokiniai apdovanoti paskatinamuoju prizu, kad ir kitais metais tęstų pradėtą tiriamąjį darbą.

Atliekos – tai įvairioje žmogaus veikloje panaudotų medžiagų likučiai, kurių sparčiai daugėja, o tai gali sukelti ekologinę katastrofą ir pakenkti gyvybei Žemėje. Programoje „Atliekos ir darni aplinka‘‘ dalyvavę gimnazijos I ir III klasių mokiniai (Kamilė Čėsnaitė, Emilija Ložytė, Deimantė Meškytė, Ema Paulauskaitė, Gabrielė Petruokaitė, Ula Valantinaitė, Feliksas Uktveris), konsultuojami biologijos mokytojos Raimondos Mankevičienės, pristatė du projektinius darbus: ekologinis švietimas ,,Saugau aplinką aš, saugok ir tu!“ bei tiriamoji veikla.

Ekologinis ugdymas apima ne tik aplinkosauginių žinių perdavimą, bet ir pažintines bei emocines vertybes, kurios skatina žmones keisti požiūrį į aplinką ir puoselėti tinkamą aplinkosauginį elgesį. Šįkart ekologinio švietimo projekto tikslas – ugdyti gimnazijos bendruomenės narių ekologinį mąstymą, pilietiškumą, socialinį aktyvumą. Mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse gimnazijoje, kuriose susipažino su galimybėmis, kaip rūšiuoti atliekas, antriniu perdirbimu, vedė ekologinę pamokėlę „Išmok rūšiuoti“ darželio „Gintarėlis“ auklėtiniams. Norintys rinkosi į aktų salę, kur klausėsi buvusio gimnazijos mokinio, dabar VU studento Nojaus Mukausko paskaitos „Klimato kaita“. Vėliau vykdė socialinį eksperimentą „Pakelk nors vieną šiukšlę ir šiukšlių bus mažiau! “, darė kūrybinius darbus iš atliekų ir organizavo parodą „Prikelti antram gyvenimui“ bei parengė verslo planą kūrybinių darbų realizavimui. Sukurtas paveikslas iš gyvų augalų paįvairino gimnazijos II aukšto interjerą. Mokiniai dalyvavo akcijoje „Darom“, vyko į pžintinę ekskursiją, į UAB „Fortum Klaipėda“, kurioje domėjosi atliekų deginimu.

Gargždų „Vaivorykštės“ mokiniai neabejingi aplinkos taršos mažinimui. Jie nori gyventi švarioje, saugioje aplinkoje. Į kūrybinę ir tiriamąją veiklą aktyviai įsitraukė 140 gimnazijos I-III klasių mokinių. Vieną savaitę mokiniai savo namuose rūšiavo, fiksavo savo išmetamas atliekas. Taikant mokinių parengtą virtualų klausimyną, svarbu buvo išsiaiškinti, kaip gimnazijos bendruomenė rūšiuoja atliekas, bei atlikti namuose išmetamų atliekų kiekių ir sudėties matavimus. Gimnazistai apibendrintus rezultatus, išvadas pateikė darbo apraše bei plakate. VGTU „Ateities inžinerijos“ konsultantė profesorė Marija Burinskienė pastebėjo, kad ,,projektas ,,Saugau aplinką aš, saugok ir tu!“, ekologinis švietimas bei tiriamoji veikla atlikti taip gerai, kad dar ir mūsų studentams reikėtų pasimokyti iš jūsų.“

Gimnazistai tapo Vilniaus Gedimino technikos universiteto nuotolinio ugdymo platformos ,,Ateities inžinerija” programos ,,Atliekos ir darni aplinka” konkurso nugalėtojais – apdovanoti diplomais bei dovanomis. ,,Vaivorykštė“ gavo pasiūlymą mokiniams apsilankyti edukaciniame užsiėmime Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Jaunojo tyrėjo laboratorijoje arba į mokyklą atvyks Mobili laboratorija, kurioje mokiniai kartu su mokslininkais atliks tiriamuosius darbus.

Raimonda Mankevičienė, Gargždų ,,Vaivorykštės” gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

Nuotraukos mokytojo Gintauto Našlėno ir mokinių VAIZDO ALBUMAS