,,Pasakyk man ir aš pamiršiu, parodyk man ir aš prisiminsiu, įtrauk mane ir aš suprasiu“- šia Konfucijaus sparnuota fraze 2019 metų balandžio 25 dieną Klaipėdos rajono Lapių pagrindinė mokykla sukvietė Dituvos, Lapių, Gargždų „Kranto“, Plungės r. Žadvainių pagrindinių, Kretingos r. Grūšlaukės mokyklos daugiafunkcinio centro pedagogus į respublikinę metodinę – praktinę konferenciją ,,Aktyvių metodų mugė“.

Lapių pagrindinės mokykla jau antrus metus yra išsikėlusi uždavinį – taikyti aktyvius pamokos metodus, todėl šioje mugėje buvo siekta pasidalinti gerąja patirtimi, pasisemti jos iš kitų mokyklos mokytojų, sužinoti apie jų sėkmingą praktinę veiklą.

Mugės dalyviai išklausė Lapių pagrindinės mokyklos tikybos mokytojos G. Paniulaitienės pranešimo "Kaip sudominti mokinius pamokoje?“, Lapių pagrindinės mokyklos anglų k. mokytojos O. Rusu pranešimo „Aktyvūs metodai su telefonais anglų kalbos pamokoje“, Lapių pagrindinės mokyklos muzikos mokytojo A. Petruokos - „Aktyvūs metodai muzikos pamokoje su STEEM lenta“, Lapių pagrindinės mokyklos technologijų mokytojo D. Gruzdžio - „Mokinių motyvacija robotikos užsiėmimuose“, Kretingos r. Grūšlaukės mokyklos daugiafunkcinio centro biologijos mokytojos metodininkės D. Bružienės patyriminio metodo „Saugios aplinkos kūrimo įrankis gamtamokslinio raštingumo ugdymo kontekste“, Gargždų ‚Kranto“ pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės J. Tulabienės pristatytų aktyvių metodų, motyvuojantčių nemotyvuotus mokinius“.

Mugės metu dalyviai turėjo progą susipažinti su Lapių pagrindinės mokyklos mokytojų taikytais aktyviais pamokos metodais, taikytais darbe. Buvo surengta darbų paroda. Po oficialiosios dalies visų dalyvių laukė netradiciniai aktyvūs metodai - muilo gamyba bei puodelių tapyba.

Konferencijos „Aktyvių metodų mugė“ dar kartą atskleidė, kokia turėtų būti ateities mokykla. Aktyvūs pamokų metodai leidžia naujai spręsti problemas, paveikti mokinį, kurio neveikia tradiciniai būdai. Akivaizdu, kad nuo statiško koncentruotos informacijos pateikimo klasei vis dažniau teks pereiti prie individualizuoto ugdymo, kurio metu didelis dėmesys turėtų būti skiriamas mokinių gebėjimui mokytis savarankiškai. Tą puikiai patvirtino mokytojų pačių pasigamintas muilas bei iliustruotas savas puodelis, nes išties, norint padaryti ką nors nauja, visada reikia laiko ir kantrybės – ir mokytojo, ir mokinių.