Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos etikos mokytoja Ilma Agajan dalyvavo dešimties dienų seminare-stažuotėje Yad Vashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje, Izraelyje. Seminarai Lietuvos mokytojams ir švietimo darbuotojams vyksta įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį tarp Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir Yad Vashem.

Studijos apėmė 4 pagrindines temas: 1) žydų istoriją, kultūrą ir politiką iki Antrojo pasaulinio karo; 2) Holokaustą; 3) šiuolaikinę Izraelio politiką, švietimo sistemą ir 4) praktinius-metodinius užsiėmimus, kuriuose nagrinėta, kaip reikėtų dėstyti Holokausto temą Lietuvos mokyklose. Paskaitas skaitė žymūs judaistikos mokslininkai – dr. Z. Dashevsky, dr. I.Lurie, dr. A.Zeltser, dr. M. Juškovskij . Jie atskleidė turtingą žydų istorijos, literatūros, muzikos ir meno pasaulį, egzistavusi Europoje iki Antrojo pasaulinio karo. Holokausto specialistai prof. J. Bauer, dr. A. Šneer ir D. Romanovsky nagrinėjo antisemitizmo atsiradimo priežastis Europoje, atskleidė vokiečių nacių ideologiją ir vykdytą politiką nukreiptą prieš žydus bei analizavo ir lygino žydų persekiojimo, nacių getų kūrimo ir masinio žydų naikinimo ypatybes okupuotuose Vidurio ir Rytų Europos kraštuose. Praktinius užsiėmimus vedė mokslininkai-metodininkai N.Sigal, O.Duke, M.Pollak-Rosenberg, I.Engert, kurie naudodami įvairias vizualines-metodines priemones parodė, kaip galima nagrinėti holokausto klausimus ne tik moderniose auditorijose, bet ir muziejuose, įvairiose memorialinėse Yad Vashem vietose. Praktinių užsiėmimų metu išryškėjo aiški tendencija, jog norint pradėti kalbėti apie Holokaustą įvairiose valstybėse, būtina pateikti žydų, kaip tam tikros valstybės tautinės mažumos, kultūros istoriją iki Antrojo pasaulinio karo, kad būtų suvokta, koks žmogiškasis ir kultūrinis žydų paveldas buvo sunaikintas ir prarastas Europoje, siekiant jog ateityje būtų išvengta skaudžių genocido proveržių. Studijų metu su Holokaustą išgyvenusiu liudininku litvakuY.Shohat ir kitais dėstytojais aktyviai buvo diskutuojama bei ieškoma atsakymų į tokius rūpimus klausimus: kur buvo Dievas Holokausto metu, ar galėjo Holokaustas įvykti ir be Hitlerio, ar antisemitizmas amžinas, kaip pasikeitė Gėrio ir Blogio samprata po Holokausto ir kt.

Seminaro metu taip pat buvo organizuojamos pažintinės ekskursijos po Izraelį, aplankyta Lietuvos ambasada Tel Avive ir nuoširdžiai diskutuota su ambasadoriumi Edminu Bagdonu.

Seminaro-stažuotės metu įgytos žinios ir naujos kompetencijos bus itin naudingos perteikiant mokiniams žinias ne tik apie Holokaustą, jo pasekmes, aptariant skaudžius Lietuvos istorijos puslapius, bet ir kalbant apie kitų tautų kultūrą, tradicijas, kasdienį gyvenimą.

Plačiau apie tarptautinę Holokausto studijų mokyklą Yad Vashem žr. http://www.yadvashem.org.