Ugdymo plėtotės centras tęsdamas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas, kvietė bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti atrankoje įvairių dalykų inovacijoms išbandyti ir kartu tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos komanda, t.y. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Mockienė, etikos mokytoja Ilma Agajan ir istorijos bei pilietinio ugdymo mokytoja Ingrida Jančauskienė, buvo atrinkta socialinio ir dorinio ugdymo proceso inovacijai išbandyti . Bendradarbiaujama bus su Ukmergės Antano Smetonos, Kauno „Santaros“ ir Vilniaus rajono Kalvelių „Aušros“ gimnazijomis. Šiais mokslo metais atrinktos mokyklos kartu su projekto įgyvendinimo grupe dalyvaus veiklose ir mokymuose, dirbs su integruota pilietinio ugdymo, etikos ir ekonomikos programa „Pilietis per 31 valandą“, gilinsis į metodologiją, aktualumą, pristatys savo įžvalgas dėl galimybės skirtingų dalykų mokytojams sklandžiau bendradarbiauti, pateiks pamokų planus ir inovacijos taikymo ugdymo procese pavyzdžius su konkrečiomis veiklomis ir jų vertinimus, reflektuos patirtį, aprašys rekomendacijas tolimesniam integruoto socialinio ugdymo kurso taikymui mokyklose.

Ilma Agajan, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos etikos mokytoja