Rugsėjo 23 d. Gargždų „Minijos” progimnazijoje rinkosi mokytojai į tarptautinę metodinę praktinę konferenciją „Mokykla ateičiai- ugdome atsakingą požiūrį”.

Progimnazijos anglų kalbos mokytojų iniciatyva į konferenciją sukviesti mokytojai iš Gargždų „Minijos” progimnazijos, Neringos gimnazijos, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos, Šilutė rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos, Graikijos Kolindros miesto 2o Dimotiko Sxoleio pagrindinės mokyklos, Rumunijos Curtes de Arges miesto Mircea cel Batran gimnazijos, Kroatijos Slatinos miesto Josipa Kozarca vidurinės mokyklos, Italijos Sasario miesto IC Monte Rosello Alto pagrindinės mokyklos ir Ispanijos Santa Cruz de Tenerife Ceip Tagoror gimnazijos.

Į konferenciją atvyko trisdešimt penki mokytojai besidomintys patirtinio ugdymo bei ekologinės savimonės ugdymo tobulinimo galimybėmis mokykloje. Vienas pagrindinių konferencijos tikslų - skatinti patirties sklaidą, pasidalinti mokytojų ir mokinių kūrybinėmis idėjomis, jų įgyvendinimo sėkminga patirtimi, atskleisti patirtinio ugdymo raiškos galimybes besimokančiai mokyklai.

Mokykla ateičiai – mokykla, kuri mąsto apie ugdymo kokybę ir jos kaitą, būtinybę ugdyti atsakingą, gebantį savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, gebantį gyventi darnoje su aplinka, ekologinėmis kompetencijomis pasižymintį asmenį. Vienas iš ugdymo paradigmų kaitos tikslų yra ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę.

Dvylikos dalyvių pranešimai atspindėjo konferencijos praktinį aspektą - darbo patirties sklaidą tema „Teaching methods and tools for sustainable development. How can I help my students to reach out to sustainability?” Mokytojai kalbėjo apie tvarių vertybinių nuostatų, sąmoningo atsakingumo ir aktyvaus ekologinio veikimo ugdymą per pamokinę ir projektines veiklas, buvo akcentuota kultūrinės, meninės, pažintinės, praktinės, socialinės, projektinių veiklų dienų, skiriamų mokinių ekologijos ir aplinkos technologijų praktiniams gebėjimams ugdyti svarba; aptartos tarpdalykinės integracijos ir patirtinio mokymosi aktualijos. Mokytojai akcentavo ekologinio gyvenimo nuostatų (rūšiavimo, atsakingo vartojimo, sveikos gyvensenos) ugdymosi būtinybę.

Visi dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti su septyniais stendiniais pranešimais, pabendrauti su kolegomis anglų kalba, nes gretutinis konferencijos tikslas buvo plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, sudarant galimybę mokytojams bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis iš ES šalių.

VAIZDO ALBUMAS

Gargždų "Minijos" progimnazijos informacija