Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2020 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas   Vidutinis mėnesinis
einančių darbuotojų skaičius Etatų skaičius bruto darbo
    užmokestis (Eur)
Direktorė 1 1 *
Metodininkas 3 3 1239,76
Vyresnioji buhalterė 1 1 *
IT priežiūros specialistas 1 0,5 *
Vairuotojas 1 1 *
Specialistė 1 1 *
Valytoja 1 0,5 *
       
       
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis 
(paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.