2019 10 10 respublikinis seminaras edukaciniu erdviu panaudojimas sekmingam mokiniu ugdymui2019 m. spalio 10 d. mūsų rajono ugdymo įstaigų logopedai, specialieji pedagogai ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė dalyvavo respublikiniame seminare „Edukacinių erdvių panaudojimas sėkmingam mokinių ugdymui“, kuris vyko Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje. Ši įstaiga yra viena iš 2018 metų Mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojų. Mokykloje yra ugdomi mokiniai, kurie turi vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų neprigirdėjimą, naudoja kochlearinį implantą. Įstaigai vadovauja šauni direktorė Danutė Kriščiūnienė, dirba būrys puikių, savo darbui atsidavusių mokytojų, specialistų. Puoselėjant mokyklos aplinką, kuriant edukacines erdves labai padeda Gintautas Šimkus, kuris yra ,,Debesų sodo“ įkūrėjas.


Tą dieną pliaupiantis lietus sutrukdė veiklas vykdyti įvairiose erdvėse lauke, tačiau buvo rastas puikus sprendimas- rodyti filmuotą veiklų medžiagą lauko erdvėse, ją papildant ,,gyva“ veikla salėje. Pristatytos veiklos įvairiose erdvėse: vilties, vaikų, kūrybos, sporto ir žaidimų pojūčių, sveikatingumo, kalbos lavinimo, laisvalaikio- turistinėje, gyvūnų erdvėse. Pedagogai, specialistai noriai dalijosi savo patirtimi, idėjomis. Džiugino mokinių noras aktyviai dalyvauti veiklose, drąsiai pademonstruoti savo gebėjimus, įgūdžius. Seminaras buvo verčiamas į gestų kalbą, kuri yra pagrindinė šioje mokykloje besimokančiųjų kalba.

Pranešimus skaitė ir mūsų rajono specialistai. Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos Specialiojo skyriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Vinkuvienė pranešime ,Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo patirtis Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos specialiojo ugdymo skyriuje” pristatė įstaigą, jos veiklos ypatumus. Klaipėdos r. PPT specialioji pedagogė Vyginta Vaišvilaitė-Pranienė skaitė pranešimą ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas Klaipėdos rajone“. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė apžvelgė esamą situaciją Klaipėdos rajone, ugdant ir teikiant pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Refleksijos metu seminaro dalyviai akcentavo šios mokyklos gerą mikroklimatą, nuoširdų direktorės ir pedagogų, specialistų, kitų darbuotojų rūpestį ugdytinių visapusiška gerove, džiaugėsi puikiomis edukacinėmis erdvėmis ir sumaniu jų panaudojimu mokinių veiklai.

Po seminaro mūsų rajono specialistai apsilankė Krekenavos regioniniame parke. Apžiūrėjo ekspoziciją, užlipę į apžvalgos bokštą, grožėjosi nuostabiu rudenišku parko vaizdu. Vėliau lankėsi Pašilių stumbryne, kuriame stebėjo ten gyvenančius stumbrus.

Šis seminaras suteikė puikią galimybę pasisemti naujų idėjų, kuriant edukacines erdves, kūrybingai jas panaudojant sėkmingam mokinių ugdymui. Buvo pasidalinta patirtimi, idėjomis, užmegzti nauji bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai.

VAIZDO REPORTAŽAS

Diana Jarutienė, specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė